Leczenie i psychoterapia uzależnień

Start /  Boczne / 

Leczenie i psychoterapia uzależnień

 

Metody leczenia uzależnienia od alkoholu prowadzone w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio zależne są od wcześniej postawionej diagnozy oraz oceny skali nasilenia problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

Leczenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów terapii uzależnień, specjalistów psychiatrii i psychologów. Programy postępowania klinicznego zgodne są z standardami określonymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zasadnicze założenia dotyczące leczenia zgodne są też ze standardami postępowania klinicznego realizowanymi w Specjalistycznej Poradni Relatio.

 

Program leczenia osób uzależnionych w Specjalistycznej Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio

Zespół Specjalistycznej Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio stworzył program leczenia i psychoterapii uzależnień.

Program ten oparty jest na wieloletnich doświadczeniach pracy klinicznej z osobami uzależnionymi wypracowanymi w Poradniach Leczenia Uzależnień, których pracownikami byli członkowie SPPiPP Relatio.

  1. Konsultacja wstępna, diagnostyczna prowadzona przez specjalistę psychoterapii uzależnień lub psychologa klinicznego mającego duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Celem wstępnej konsultacji specjalisty terapii uzależnień jest pogłębiona diagnoza kliniczna zgłaszającej się osoby i określenie nasilenia jej problemów związanych z przyjmowaniem alkoholu. Niezbędnym jest w takowej sytuacji zbadanie czy należy w danym wypadku mówić o nadużywaniu, używaniu szkodliwym czy już uzależnieniu od alkoholu.

  1. Konsultacja lekarza, specjalisty psychiatry mającego duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Celem konsultacji lekarskiej jest zbadanie stanu psychicznego w kontekście współwystępowania innych zaburzeń psychicznych oraz podjęcie decyzji o ewentualnej konieczności prowadzenia skojarzonego leczenia farmakoterapeutycznego.

  1. Psychoterapia indywidualna prowadzona przez specjalistę terapii uzależnień w trybie ambulatoryjnym.
  2. Udział w grupie psychoterapeutycznej prowadzonej w nurcie integratywnym ramach psychoedukacji podstawowej.

Grupa prowadzona jest przez doświadczonego specjalistę terapii uzależnień. Jej spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Celem etapu podstawowego psychoterapii grupowej uzależnień jest:

-poznanie i uznanie swojego uzależnienia

-zwiększenie motywacji do leczenia

-rozpoznawanie objawów głodu

-radzenie sobie z objawami głodu.