Linki

Start /  Boczne / 

GDZIE UCZYLIŚMY SIĘ PSYCHOTERAPII

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

http://www.kcp.krakow.pl/

 

Katedra i Zakład Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl/

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

http://www.psychologia.edu.pl/szkolenia/studium-terapii-uzalenie-i-wspouzalenienia.html

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl/

 

Szkoła Psychoterapii Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej

http://www.ctpb.pl/index.php?page=podstrona-pierwsza

 

Institute for Psychotrauma, The Netherlands

http://www.ivp.nl/en/

 

 

MIEJSCA, GDZIE PRACUJEMY LUB PRACOWALIŚMY PROWADZĄC PSYCHOTERAPIĘ

 

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPOZ, Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

http://www.spzoz.wroc.pl/pl/przychodnie

 

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

http://www.psych.umed.wroc.pl/content/view/153/135/

 

Centrum Neuropsychiatrii Neuromed

http://www.neuropsychiatria.com/pl/strona-glowna.html

 

Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek

http://ctnmoszna.pl/

 

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego

http://dczp.wroclaw.pl/

 

Brzeskie Centrum Medyczne SPZOZ

http://www.bcm.brzeg.pl/

 

 

STOWARZYSZENIA NAUKOWE I ORGANIZACJE ZAWODOWE, DO KTÓRYCH NALEŻYMY

 

Dolnośląska Izba Lekarska

http://www.dilnet.wroc.pl/

 

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcja Naukowa Psychoterapii

http://psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii

 

Polskie Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

http://www.psychodynamika.pl/

 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

http://www.ptp.org.pl/

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

http://psychoterapia-wroclaw.org/

 

Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym

http://www.ptbst.org.pl/pl/strona-glowna