Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów

Start /  Boczne / 

Trening Umiejętności Wychowawczych czyli Warsztat – SUPERodzic.

Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem społecznym człowieka. To rodzina przez szereg lat poprzez oddziaływanie kształtuje psychikę i osobowość dziecka, dostarcza mu wzorów postępowania, kształtuje w nim prawidłowe normy społecznego współżycia. Tu dziecko nawiązuje pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze doświadczenia. Od atmosfery panującej w rodzinie, od wzajemnych relacji i stosunków panujących miedzy członkami rodziny zależy rozwój dziecka.

Ludzie przez wiele lat przygotowują się do wykonywania zawodu, szkolą się, nawet po podjęciu pracy, ale nikt nie uczy się, jak być rodzicem, jak z dnia na dzień stawać się lepszym opiekunem, jak radzić sobie z lękami małego dziecka, jak prawidłowo reagować na jego burzliwe emocje, jak odnaleźć siebie jako umiejętnego i mądrego opiekuna.

Błędy… wszyscy je popełniają, z niewiedzy, zaniedbania, zmęczenia, Chcąc jak najlepiej dla dziecka, często błędy zostają niezauważone, powielane i utrwalane. Niestety zdarza się tak, że postawy rodzicielskie są negatywne, niewłaściwe, cechuje je wrogość i odrzucenie. Powodują one u dziecka wykształcenie się zachowań aspołecznych, hamują rozwój uczuć i zaburzają samoocenę.

Zaniedbanie ze strony rodziców jest przyczyną nie tylko cierpień i poczucia bezsilności. Często również kształtuje destrukcyjny sposób myślenia o sobie i o własnym życiu. Skrzywdzone dziecko, a potem osoba dorosła zaczyna wierzyć, że nie zasługuje na miłość i szacunek, że nie należą mu się różne dobra, które są dostępne dla innych, że nie powinien nikomu ufać i oczekiwać od życia niczego dobrego. Nadwrażliwość staje się przeszkodą w kontakcie z głębszymi warstwami uczuć.

Aby móc stworzyć relację z dzieckiem opartą na szacunku i zrozumieniu, aby wzmocnić autorytet rodzica i jednocześnie poczucie odpowiedzialności za rodzicielstwo, a także ustalić w rodzinie właściwą hierarchię, w której to dorośli „rządzą”, ale dzieci są traktowane podmiotowo, zapraszamy na warsztat, gdzie można doświadczyć, wypróbować, sprawdzić, co działa w relacji z dziećmi, zrozumieć  “niegrzeczne dziecko”.

  Tematy poruszane na zajęciach to m.in.:

emocje

komunikacja (komunikat ‘ja’)

granice w wychowaniu

konsekwencja i pochwała

zachęcanie dziecka do współpracy oraz do samodzielności

rozwiązywanie konfliktów itp.


Zajęcia odbywają się średnio raz w tygodniu we wtorki ( 17.30-20.00), w małej warsztatowej grupie. Cykl to 30 godzin edukacyjnych zajęć.
Koszt jednej godziny zajęć to 15zł, dla małżeństw/par 10% zniżki. Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie. Grupa rozpocznie się
25 września 2018 (po zgłoszeniu się min. 8 osób oraz dokonaniu wpłaty za cały kurs). Planowane 9 zajęć wtorkowych.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 846 041 lub 510 358 300 oraz pod adresem mailowym: lidia_zawieja@interia.pl.