Zapraszamy na terapię w małej grupie analitycznej…

Start /  Boczne / 

Zapraszamy do podjęcia psychoterapii w małej grupie analitycznej spotykającej się raz w tygodniu na dwie półtoragodzinne sesje terapeutyczne. Leczenie będzie miało charakter wglądowy co oznacza eksplorowanie mechanizmów obronnych, konfliktów intrapsychicznych oraz wewnętrznych reprezentacji psychicznych siebie i innych w przestrzeni grupy terapeutycznej przy udziale dyplomowanego(ych) psychoterapeuty(ów) psychodynamicznego(ych) posiadającego(ych) doświadczenie kliniczne w pracy z grupami terapeutycznymi. Rozumienie procesu grupowego opieramy o analizę grupową, rozumiejąc zarówno świadome jak i nieświadome zjawiska towarzyszące relacjom w grupie oraz dynamice jej funkcjonowania, jednocześnie kluczowe znaczenie przyznając psychopatologii poszczególnych pacjentów których leczeniem zajmujemy się odwołując się do paradygmatu psychodynamicznego.

Udział w grupie terapeutycznej warunkują wcześniejsze konsultacje przeprowadzone przez wykwalifikowanego psychoterapeutę określającego zasadność i wskazania do leczenia w grupie analitycznej.

Grupa może liczyć 6-9 osób ma charakter półotwarty tzn. ,że uczestnicy mogą rozpoczynać i kończyć udział w leczeniu w różnych momentach, co jednak nie jest procesem nagłym i niespodziewanym, ale każdorazowo mieszczącym się w kontekście rozwoju całej grupy jak i dynamiki leczenia poszczególnych pacjentów.

W przypadku kiedy w grupie jest mniej niż 8 osób grupa prowadzona jest przez jednego psychoterapeutę, przy zwiększeniu liczby uczestników do udziału w sesjach może być wprowadzony koterapeuta.

Sesje odbywają się w czwartki w godzinach 18.30-20.00 i 20.15-21.45, koszt dnia terapeutycznego to 90 zł , płatne z góry za cały miesiąc przelewem bądź gotówką (360 zł).

Proponowane przez nas leczenie ze względu na wymiar natężenia sesji w tygodniu odpowiadający 4 sesjom 45 minutowym psychoterapii indywidualnej (miesięcznie 16 sesjom) oraz ze względu na charakter procesu grupowego żywo i szybko aktywującego świat wewnętrzny pacjentów jest leczeniem intensywnym, mocno angażującym aparat psychiczny uczestników, ale przy tym efektywnie wspierającym eksplorowanie, wgląd i zmianę nieświadomych konfliktów, niedojrzałych mechanizmów obronnych czy dezadaptacyjnych wzorców relacyjnych.

Zainteresowanych, ale również sceptycznych wobec leczenia grupowego pacjentów zapraszamy do poszerzenia wiedzy o tej uznanej i stosowanej powszechnie w uznanych klinicznych ośrodkach zajmujących się psychoterapią zaburzeń psychicznych (oddziały leczenia nerwic i zaburzeń osobowości w Polsce i na świecie ) do przeczytania zakładki dotyczącej psychoterapii grupowej na stronie RELATIO, gdzie postaraliśmy się przybliżyć tą metodę naszym pacjentom wraz z jej charakterystyką, przebieg leczenia, wskazania, zalety jak i ograniczenia.

Link do grupa ambulatoryjna długoterminowa

Link do psychoterapia grupowa