Bezsenność

Start /  Menu Główne new /  Objawy psychogenne & Zaburzenia osobowości / 

Bezsenność

O bezsenności możemy mówić wtedy, gdy co najmniej przez miesiąc utrzymują się trudności w zasypianiu i utrzymaniu snu lub sen nie zapewnia właściwego wypoczynku. W efekcie może to powodować istotne cierpienie pacjenta, upośledzać jego funkcjonowanie w kontaktach społecznych, pracy zawodowej lub innych ważnych obszarach aktywności.

Bezsenność może być też powodem narastającej deterioracji stanu psychicznego – w jej przebiegu może dochodzić do stopniowego pogorszenia samopoczucia, spadku nastroju, wzrostu drażliwości i niepokoju, ujawnienia się objawów lękowych.

Bezsenność może być bezpośrednim powodem wystąpienia zespołu przewlekłego zmęczenia. Zwiększa też ryzyko ujawnienia się dysfunkcji seksualnych, w tym zaburzeń erekcji.

Bezsenność (długoterminowa) wpływa też niekorzystnie na stan somatyczny – zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób naczyniowych (w tym nadciśnienia tętniczego), zaburzeń hormonalnych oraz otyłości brzusznej.

 

Jeśli objawy bezsenności pojawiają się bez jakichkolwiek innych, znaczących problemów psychicznych lub somatycznych mogących jej wywoływać, to możemy mówić o bezsenności pierwotnej.

 

Stosunkowo często jednak bezsenność jest wynikiem współistnienia innych zaburzeń psychicznych – depresji, zaburzeń lękowych, neurastenicznych (wzmożonego napięcia i drażliwości) czy somatyzacyjnych. Mówimy wtedy o bezsenności wtórnej.

 

Bezsenność pojawia się również jako powikłanie chorób somatycznych – przewlekłych zespołów bólowych, otyłości, chorób płuc i serca. Wystąpienie jej wtedy nasila objawy wyżej wymienionych chorób somatycznych – następuje niekorzystne dla pacjenta dodatnie sprzężenie zwrotne.