Natręctwa & Dysocjacje

Start /  Menu Główne /  Objawy psychogenne / 

Natręctwa to stosunkowa często występująca grupa objawów mogąca być źródłem znacznych cierpień dla doświadczających ich pacjentów. Zazwyczaj współistnieją z innymi objawami nerwicowymi ( lękiem ) oraz depresyjnymi.

Natręctwa przybierają charakter myśli natrętnych czyli obsesji oraz czynności natrętnych czyli kompulsji.

Obsesje mają charakter często powtarzających się, niechcianych myśli, których treść jest przykra, odstręczająca czy wręcz przerażająca dla pacjenta. Zazwyczaj dotyczą one tych obszarów życia, które są szczególnie istotne dla pacjentów – np. osoby religijne mogą doświadczać natrętnych myśli bluźnierczych, rodzice myśli na temat skrzywdzenia swoich dzieci, inni skrajnego lęku przed zarazkami i brudem, itd.

Kompulsje mają charakter powtarzających się, niechcianych przez pacjenta czynności, których wykonywanie jest przeżywane przez niego jako bezsensowne czy wręcz absurdalne. Próba oporu wobec ich wykonywania wywojuje jednak u pacjenta z zespołem natręctw silne i bardzo nieprzyjemne napięcie emocjonalne. Czynności natrętne maja bardzo różny charakter – do najczęstszych należą kompulsywne zamykanie drzwi i okien, sprawdzanie drzwi, mycie rąk, mycie przedmiotów, unikanie określonych miejsc, itd.

 

Objawy o podobnym pochodzeniu ( nerwicowym ), ale nieco innym charakterze to objawy dysocjacyjne przeżywane zazwyczaj przez pacjentów jako szczególnie przykre i zagrażające.

Należą do nich skargi na uczucie niebycia sobą ( depersonalizacja ), poczucie obcości otaczającego świata ( derealizacja ) często przeżywane przez pacjentów jako coś skrajnie niepokojącego i zagrażającego, rzadziej epizody częściowej utraty świadomości ( własnego ja, pamięci biograficznej ) połączone z zaskakującymi zachowaniami pacjenta ( amnezja i fuga dysocjacyjna )

Objawy kompulsywno-obsesyjne stanowią zazwyczaj część złożonych zespołów nerwicowych bądź nerwicowo-depresyjnych lub niektórych zaburzeń osobowości ( zwłaszcza osobowości anankastycznej ).

Objawy dysocjacyjne stanowią zazwyczaj część złożonych zespołów nerwicowych lub też pojawiają się w sytuacji narażania na skrajnie silne doświadczenia traumatyczne ( jako element PTSD ).