Zmęczenie & Astenia

Start /  Menu Główne /  Objawy psychogenne / 

Uczucie nadmiernego zmęczenia czy wręcz wyczerpania ( astenii ) w sytuacji, gdy nie jest ono odczuwane jako adekwatna odpowiedź na nadmierne przeciążenie fizyczne bądź psychiczne ( np. związane z nadmiarem obowiązków w pracy czy w domu ).

Zmęczenie może być odczuwane jako stale doświadczane uczucie znużenia, apatii, braku zdolności do mobilizacji do jakiejkolwiek aktywności. Towarzyszy temu wówczas odczucie uraty sił witalnych, niezdolności do wykonywania istotnych obowiązków życiowych, niechęć do podejmowania pracy zawodowej.

Astenia jest stanem skrajnego wyczerpania organizmu zazwyczaj doświadczanego jako niezdolność do wykonywania jakichkolwiek aktywności ( w tym również tych, które wcześniej sprawiały przyjemność ). Towarzyszy jej wyraźny spadek zaangażowania czy wręcz wycofywanie się z relacji społecznych i zawodowych, poczucie przytłaczającego zmęczenia i totalnej słabości.

Nadmierne zmęczenie odczuwane jako stan nieustępujący pomimo prób odpoczynku czy zrelaksowania się, często o jednolitym nasileniu, niemający związku z ilością wykonywanych obowiązków. Często towarzyszy mu obniżony nastrój lub zobojętnienie emocjonalne, stany anhedonii oraz abulii. Czasami współistnieje z stanami okresowej, wzmożonej drażliwości i nadmiernego napięcia emocjonalnego.

Istotnym jest aby nadmierne zmęczenie odczuwane przez dłuższy okres czasu ( minimum jeden miesiąc, jako stan istotnie utrudniający życie, ograniczający możliwości życiowe, niekorzystnie wpływający na zdolność do radzenia sobie z pracą zawodową czy obowiązkami domowymi.

Nadmierne zmęczenie może stanowić jeden ze znaczących objawów różnych zespołów klinicznych, jest kluczowym diagnostycznie objawem zespołu neurastenicznego, ważnym objawem zespołów depresyjnych i lękowych.