Bezsenność- kliniczny program leczenia

Start /  Menu Główne /  Programy leczenia  / 

PROGRAM KLINICZNY LECZENIA BEZSENNOŚCI

 

Rejestracja 510 – 358 – 300

 

 

Osoby prowadzące diagnozę i leczenie:

Marek Tomaszewski, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

Edyta Wierzbicka, ukończona specjalizacja z psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny

Maciej Wójcik, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

Maja Biała, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

 

 

 

Program dedykowany jest osobom skarżącym się na bezsenność.

 

 

Obejmuje on następujące oddziaływania terapeutyczne:

  1. Diagnozę kliniczną mającą na celu określenie typu i skali nasilenie bezsenności.
  2. Leczenie – wybór optymalnej metody, ocenę jej efektywności, zakończenia leczenia.

 

Diagnoza kliniczna

W procesie diagnozy klinicznej musimy określić przede wszystkim z jakiego rodzajem bezsenności mamy do czynienia. To pozwoli na wypracowanie dalszej ścieżki postępowania leczniczego mającego na celu poprawę jakości snu u pacjenta.

O bezsenności możemy mówić wtedy, gdy co najmniej przez miesiąc utrzymują się trudności w zasypianiu i utrzymaniu snu lub sen nie zapewnia właściwego wypoczynku. W efekcie może to powodować istotne cierpienie pacjenta, upośledzać jego funkcjonowanie w kontaktach społecznych, pracy zawodowej lub innych ważnych obszarach aktywności.

Jeśli objawy te pojawiają się bez jakichkolwiek innych, znaczących problemów psychicznych lub somatycznych mogących jej wywoływać, to możemy mówić o bezsenności pierwotnej.

Stosunkowo często jednak bezsenność jest wynikiem współistnienia innych zaburzeń psychicznych – depresji, zaburzeń lękowych, neurastenicznych (wzmożonego napięcia i drażliwości) czy somatyzacyjnych.

Mówimy wtedy o bezsenności wtórnej.

Bezsenność pojawia się również jako powikłanie chorób somatycznych – przewlekłych zespołów bólowych, otyłości, chorób płuc i serca.

Diagnoza bezsenności w Relatio prowadzona jest przez doświadczonego lekarza, specjalistę psychiatrii, mającego również wykształcenie psychoterapeutyczne.

 

 

Leczenie

 

Metody leczenia bezsenności jakie stosujemy w Relatio zależne są od wcześniej postawionej diagnozy i oceny – zarówno charakteru jak i skali nasilenia bezsenności.

Podstawowym celem leczenia jest poprawa jakości snu u pacjenta.

  1. W sytuacji rozpoznania bezsenności pierwotnej dominującą formą leczenia będzie farmakoterapia (leki nasenne – zarówno z grupy benzodiazepin jak i nie benzodiazepinowe leki nasenne) wspartastosowana łącznie z psychoterapią psychodynamiczną (techniki behawioralne higieny snu, psychoedukacja, techniki relaksacyjne).
  2. W sytuacji rozpoznania bezsenności wtórnej będącej objawowym elementem współistniejącej u pacjenta depresji dominującą formą leczenia będzie farmakoterapia (leki przeciwdepresyjne mające komponentę nasenną, jedynie doraźnie leki nasenne) stosowana łącznie z krótkoterminową psychoterapią poznawczo-behawioralną.
  3. W sytuacji rozpoznania bezsenności wtórnej będącej wynikiem współistnienia objawów lękowych, somatyzacyjnych czy neurastenicznych (wzmożonego napięcia emocjonalnego) dominującą formą leczenia będzie psychoterapia skoncentrowana na usunięciu tych zaburzeń. W sytuacji znaczącego nasilenia objawów może być niezbędna również krótkoterminowa farmakoterapia (leki nasenne).
  4. W sytuacji rozpoznania bezsenności występującej w następstwie choroby somatycznej lub neurologiczne oddziaływania lecznicze powinny być skoncentrowane będą na leczeniu choroby podstawowej. Możliwe jest jednak w takiej sytuacji podjecie też krótkoterminowej farmakoterapii i psychoterapii celem uzyskania poprawy jakości snu.

Leczenie prowadzone jest przez doświadczonych lekarzy – specjalistów psychiatrii, psychologów i psychoterapeutów.

Zasadnicze założenia dotyczące leczenia są określone Standardami postępowania klinicznego realizowanymi w Relatio.