Depresja – kliniczny program leczenia

Start /  Menu Główne /  Programy leczenia  / 

PROGRAM KLINICZNY LECZENIA DEPRESJI

Rejestracja 510 – 358 – 300

 

 

Osoby prowadzące diagnozę i leczenie:

Marek Tomaszewski, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

Edyta Wierzbicka, ukończona specjalizacja psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny

Maciej Wójcik, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

Maja Biała, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

Lidia Zawieja, specjalista ds. diagnozy i psychoterapii dla osób z wzmożoną drażliwością i trudnością w kontroli impulsów, psychoterapeuta psychodynamiczny

Katarzyna Mykita, specjalista psychiatra

Magdalena Gawlik, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

 

 

 

Program dedykowany jest osobom zgłaszającym objawy depresyjne.

 

Obejmuje on następujące oddziaływania terapeutyczne:

  1. Diagnozę kliniczną mającą na celu określenie charakteru prezentowanych objawów depresyjnych
  2. Leczenie – wybór optymalnej metody, ocenę jej efektywności, zakończenia leczenia

 

Diagnoza kliniczna

W procesie diagnozy klinicznej musimy określić dwie kluczowy sprawy – czy prezentowane przez pacjenta objawy mają rzeczywiście charakter depresyjny oraz z jakim rodzajem depresji mamy do czynienia.

Pierwsze zadanie jest zdecydowanie łatwiejsze – klasyczne objawy depresji są zazwyczaj łatwe do samozdiagnozowania. Należą do nich: wyraźnie obniżony nastrój, stale utrzymujące się uczucie smutku, zniechęcenia, niezdolność do odczuwania przyjemności, obniżony napęd psychoruchowy, zaburzenia snu, problemy z koncentracją uwagi.

Zdecydowanie większym problem jest diagnoza tak zwanych depresji maskowanych objawiających się w nietypowy sposób – np. poprzez objawy przewlekłych bólów o niejasnej etiologii, przewlekłego zmęczenia, nadmiernej drażliwości czy też zaburzenia snu i łaknienia.

Drugie zadanie jest zdecydowanie trudniejsze i nie zawsze możliwe do jednoznacznego ocenienia podczas wstępnej diagnozy. Możemy nieco upraszczając mówić o czterech typach epizodów depresyjnych – endogennym, reaktywnym, związanym z załamaniem struktury osobowościowej oraz występującym w następstwie chorób somatycznych (w tym neurologicznych). Oczywiście stosunkowo częste są sytuacje nakładania się na siebie różnych czynników etiologicznych wywołujących dany epizod depresyjny.

Znaczenie właściwej diagnozy w wypadku zaburzeń depresyjnych jest jednak bardzo istotne – w dużej mierze determinuje dalsze postępowanie kliniczne.

 

Leczenie

Metody leczenia depresji jakie stosujemy w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio zależne są od wcześniej postawionej diagnozy i oceny – zarówno charakteru jak i skali nasilenia objawów depresyjnych.

  1. W sytuacji rozpoznania depresji na tle endogennym dominującą formą leczenia będzie farmakoterapia (leki przeciwdepresyjne) w razie potrzeby rozszerzona o wsparcie i poradnictwo psychologiczne. Leczenie ma na celu ograniczenie bądź wyeliminowanie objawów i zmniejszenie ryzyka ich nawracania.
  2. W sytuacji rozpoznania depresji na tle reaktywnym dominującą forma leczenia będzie krótkoterminowa farmakoterapia stosowana łącznie z krótkoterminową psychoterapią wspierającą (kliniczną interwencją psychologiczną). Leczenie ma na celu uzyskanie pełnej stabilizacji samopoczucia i uniknięcie ryzyka utrwalenia się objawów.
  3. W sytuacji rozpoznania depresji związanej z załamaniem struktury osobowościowej kluczową forma leczenia będzie psychoterapia indywidualna lub grupowa skoncentrowana na zmianie nieprawidłowych wzorców osobowości (które doprowadziły do depresji). W sytuacji znaczącego nasilenia objawów niezbędna będzie również krótkoterminowa farmakoterapia (leki przeciwdepresyjne).
  4. W sytuacji rozpoznania depresji występującej w następstwie choroby somatycznej oddziaływania lecznicze skoncentrowane będą na leczeniu choroby podstawowej, możliwe jest w takiej sytuacji podjęcie też krótkoterminowej farmakoterapii i psychoterapii celem ograniczenia intensywności objawów.

Leczenie prowadzone jest przez doświadczonych lekarzy – specjalistów psychiatrii, psychologów i psychoterapeutów.

Zasadnicze założenia dotyczące leczenia są określone Standardami postępowania klinicznego realizowanymi w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio.

Więcej o depresji – jej objawach, rodzajach i metodach leczenia przeczytają Państwo tutaj.