Nerwice i inne zaburzenia lękowe – kliniczny program leczenia

Start /  Menu Główne /  Programy leczenia  / 

PROGRAM KLINICZNY LECZENIA NERWIC

(ZABURZEŃ LĘKOWYCH)

 

Rejestracja 510 – 358 – 300

 

 

Osoby prowadzące diagnozę i leczenie:

Marek Tomaszewski, lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

Maciej Wójcik, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

Maja Biała, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

Edyta Wierzbicka, ukończona specjalizacja z psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny

Maria Nowak, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

Lidia Zawieja, specjalista ds. diagnozy i psychoterapii dla osób z wzmożoną drażliwością i trudnością w kontroli impulsów, psychoterapeuta psychodynamiczny

Katarzyna Mykita, specjalista psychiatra

Magdalena Gawlik, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

 

 

Program dedykowany jest osobom zgłaszającym objawy nerwicowe (lękowe).

Obejmuje on następujące oddziaływania terapeutyczne:

  1. Diagnozę kliniczną mającą na celu określenie charakteru prezentowanych objawów nerwicowych (lękowych i innych)
  2. Leczenie – wybór optymalnej metody, ocenę jej efektywności, zakończenia leczenia

 

Diagnoza kliniczna

W procesie diagnozy klinicznej musimy określić dwie kluczowe sprawy – czy prezentowane przez pacjenta objawy mają charakter nerwicowy oraz z jakim rodzajem nerwicy mamy do czynienia.

Objawy nerwicowe są bardzo zróżnicowane, do najczęstszych należą objawy lęku uogólnionego, lęku napadowego, napadów paniki, fobii społecznych, fobii specyficznych, zaburzeń anakastycznych (natręctw) oraz zaburzeń somatyzacyjnych.

W większości przypadków objawy nerwicowe mają charakter przewlekły i są efektem konfliktów wewnątrzpsychicznych. Czynniki konstytucjonalne (np. genetyczne) czy środowiskowe w ich powstawaniu mają znacznie mniejsze znaczenie, ale mogą wpływać na skalę nasilenia objawów nerwicowych.

Stosunkowo rzadko objawy lękowe mogą być skorelowane z innymi chorobami somatycznymi (np. nadczynnością tarczycy), w takiej sytuacji niezbędna jest wcześniejsza diagnoza internistyczna.

Diagnoza nerwicy w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio prowadzona jest przez doświadczonego lekarza, specjalistę psychiatrii, mającego również wykształcenie psychoterapeutyczne.

 

Leczenie

Metody leczenia nerwicy jakie zastosujemy w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio zależne są od wcześniej postawionej diagnozy i oceny – zarówno charakteru jak i skali nasilenia objawów nerwicowych.

  1. Główną formą leczenia zaburzeń nerwicowych jest psychoterapia długoterminowa, zarówno indywidualna jak i grupowa.
  2. Wybór formy psychoterapii zależy od preferencji pacjenta; należy jednak pamiętać, że psychoterapia grupowa jest szczególnie zalecana dla osób ze współistniejącymi objawami nerwicowymi i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (np. fobia społeczna).
  3. W większości przypadków farmakoterapia w leczeniu zaburzeń nerwicowych ma jedynie znaczenie wspierające (redukuje nasilenie objawów).
  4. W niektórych przypadkach zaburzeń nerwicowych o szczególnie ciężkim przebiegu (np. nerwicy natręctw, zespole lęku napadowego) i dużym nasileniu objawów, niezbędnym będzie leczenie skojarzone – długoterminowa psychoterapia połączona z farmakoterapią.
  5. W sytuacji rozpoznania zaburzeń lękowych występujących w następstwie choroby somatycznej oddziaływania lecznicze skoncentrowane będą na leczeniu choroby podstawowej, możliwe jest w takiej sytuacji podjecie też krótkoterminowej farmakoterapii i psychoterapii celem ograniczenia intensywności objawów.

 

Leczenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów psychiatrii, psychologów klinicznych i psychoterapeutów.

Zasadnicze założenia dotyczące leczenia w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio są określone Standardami postępowania klinicznego realizowanymi Relatio.