Procedury medyczne realizowane w Relatio

Start /  Menu Główne /  Programy leczenia  / 

PROCEDURY MEDYCZNE W RELATIO

 

  1. Konsultacja diagnostyczna – kliniczna (psychiatryczna) wraz z kwalifikacją do dalszego leczenia (farmakoterapii, psychoterapii długoterminowej, psychoterapii krótkoterminowej, innych form oddziaływań psychologicznych)

Realizujący Marek Tomaszewski, Katarzyna Mykita

 

 

  1. Konsultacja diagnostyczna – kliniczna (psychologiczna) wraz z kwalifikacją do dalszego leczenia (psychoterapii długoterminowej, psychoterapii krótkoterminowej, innych form oddziaływań psychologicznych)

Realizujący Edyta Wierzbicka, Maja Biała, Maciej Wójcik, Magdalena Gawlik

 

 

  1. Konsultacja diagnostyczna dla osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, pijących w sposób szkodliwy, uzależnionych, członków rodzin osób uzależnionych, z zespołem Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i z zespołem Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)

Realizujący Jagoda Hrynkiewicz, Edyta Wierzbicka, Violetta Lamcha, Katarzyna Mykita

 

 

  1. Konsultacja psychiatryczna; leczenie psychiatryczne (w tym farmakoterapia)

Realizujący Marek Tomaszewski, Katarzyna Mykita

 

 

  1. Konsultacja psychologiczna; poradnictwo psychologiczne; psychologiczna interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach życiowych

Realizujący Edyta Wierzbicka, Maja Biała, Maciej Wójcik, Magdalena Gawlik

 

 

  1. Diagnoza lekarska dla osób doświadczeniem sytuacji traumatycznej wraz kwalifikacją do krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej; orzecznictwo – sformułowanie opinii o stanie zdrowia dla potrzeb prawnych

Realizujący Marek Tomaszewski