Procedury medyczne realizowane w Relatio

Start /  Menu Główne /  Programy leczenia  / 

PROCEDURY MEDYCZNE W RELATIO

 

  1. Konsultacja diagnostyczna – kliniczna (psychiatryczna) wraz z kwalifikacją do dalszego leczenia (farmakoterapii, psychoterapii długoterminowej, psychoterapii krótkoterminowej, innych form oddziaływań psychologicznych)

Realizujący Marek Tomaszewski

 

 

  1. Konsultacja diagnostyczna – kliniczna (psychologiczna) wraz z kwalifikacją do dalszego leczenia (psychoterapii długoterminowej, psychoterapii krótkoterminowej, innych form oddziaływań psychologicznych)

Realizujący Edyta Wierzbicka, Maja Biała

 

 

  1. Konsultacja diagnostyczna dla osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, pijących w sposób szkodliwy, uzależnionych, członków rodzin osób uzależnionych, z zespołem Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i z zespołem Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)

Realizujący Jagoda Hrynkiewicz, Edyta Wierzbicka

 

 

  1. Konsultacja psychiatryczna; leczenie psychiatryczne (w tym farmakoterapia)

Realizujący Marek Tomaszewski

 

 

  1. Konsultacja psychologiczna; poradnictwo psychologiczne; psychologiczna interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach życiowych

Realizujący Edyta Wierzbicka

 

 

  1. Krótkoterminowe oddziaływania psychologiczne dedykowane pacjentom ze zdefiniowanymi zespołami klinicznymi (zespołami zaburzeń psychosomatycznych, wzmożonej drażliwości, przewlekłego zmęczenia, bezsenności)

Realizujący Edyta Wierzbicka, Lidia Zawieja, Rafał Zbozień

 

 

  1. Diagnoza psychologiczna przy użyciu metod testowych (badanie inteligencji, funkcji poznawczych)

Realizujący Edyta Wierzbicka

 

 

  1. Diagnoza lekarska dla osób doświadczeniem sytuacji traumatycznej wraz kwalifikacją do krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej; orzecznictwo – sformułowanie opinii o stanie zdrowia dla potrzeb prawnych

Realizujący Marek Tomaszewski