Uzależnienia – kliniczny program leczenia

Start /  Menu Główne /  Programy leczenia  / 

PROGRAM KLINICZNY LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 

 

Rejestracja 510 – 358 – 300

 

 

Osoby prowadzące diagnozę i leczenie:

Jagoda Hrynkiewicz, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ( wieloletni kierownik Poradni Terapii uzależnienia i współuzależnienia we Wrocławiu ),

Marek Tomaszewski, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

Edyta Wierzbicka, ukończona specjalizacja z psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny

Katarzyna Mykita, specjalista psychiatra

Violetta Lamcha, certyfikowany specjalista uzależnień

 

Program dedykowany jest nadużywającym alkoholu (pijącym ryzykownie), pijącym w sposób szkodliwy dla zdrowia oraz uzależnionym od alkoholu.

Obejmuje on następujące oddziaływania terapeutyczne:

  1. Diagnozę kliniczną mającą na celu określenie skali prezentowanych przez pacjenta problemów związanych z nadużywaniem alkoholu (i innych substancji psychoaktywnych)
  2. Leczenie – wybór optymalnej metody, ocenę jej efektywności, zakończenia leczenia.

 

 

Diagnoza kliniczna

 

W procesie diagnozy klinicznej musimy określić przede wszystkim z jakiego rodzaju problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu mamy do czynienia – czy pacjent pije w sposób ryzykowny, szkodliwy dla zdrowia, czy jest już uzależniony od alkoholu. To pozwoli na wypracowanie dalszej ścieżki postępowania leczniczego – wybranie optymalnej metody terapii.

O piciu ryzykownym mówi się wówczas, gdy człowiek spożywa alkohol w nadmiernych ilościach (jednorazowo i łącznie w określonym czasie), ale picie jeszcze nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji, chociaż niewykluczone, że mogą się pojawić, jeśli nie zmieni się podejścia do alkoholu. Ryzyko związane jest większym niż u innych osób prawdopodobieństwem narażenia się na niekorzystne życiowo dla pacjenta zdarzenia (np. jazda samochodem pod wpływem alkoholu, bycie pobitym, okradzionym, wdawanie się w bójki, itp.).

Picie szkodliwe – to sposób przyjmowania alkoholu etylowego, który wywołuje szkody zdrowotne (np. marskość wątroby, zapalenie trzustki, polineuropatię, nadciśnienie tętnicze) lub psychiczne (np. stany depresyjne, lękowe, trudności w koncentracji uwagi problemy z kontrolą emocji). Do szkód psychicznych zalicza się też upośledzenie myślenia oraz dysfunkcjonalne zachowanie, które prowadzi do niepożądanych następstw w relacjach z ludźmi.

O uzależnieniu od alkoholu możemy mówić, gdy w zachowaniu pacjenta dominuje uporczywe dążenie do zażywania alkoholu pomimo szkód, które jego nadmierne spożywanie wywołuje w życiu uzależnionego. Pojawiają się również objawy abstynencyjne, odczuwane jako przykre dolegliwości fizyczne i psychiczne pojawiające się, gdy następuje przerwa w zażywaniu alkoholu. Stwierdza się również tzw. efekt wzmożonej tolerancji na alkohol. Dochodzi również do zasadniczego złamania linii życiowej osoby uzależnionej – straty, jakich doświadcza w każdym obszarze swojego życia – rodzinnym, zawodowym, finansowym czy społecznym zawsze związane są z nadużywaniem alkoholu.

 

 

Diagnoza uzależnienia w Relatio prowadzona jest przez doświadczonego specjalistę terapii uzależnień.

 

 

Leczenie

 

Metody leczenia uzależnienia od alkoholu prowadzone w Relatio zależne są od wcześniej postawionej diagnozy oraz oceny skali nasilenia problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

 

Program leczenia osób uzależnionych w Relatio

  1. Konsultacja wstępna, diagnostyczna prowadzona przez psychoterapeutę uzależnień lub psychologa klinicznego mającego doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Celem jest pełna diagnoza kliniczna zgłaszającej się osoby i określenie skali jej problemów związanych z przyjmowaniem alkoholu, określenie czy należy w jej wypadku mówić o nadużywaniu, używaniu szkodliwym czy już uzależnieniu od alkoholu.

  1. Konsultacja lekarza, specjalisty psychiatry.

Celem jej jest zbadanie stanu psychicznego w kontekście występowania innych zaburzeń psychicznych i ewentualnej konieczności prowadzenia skojarzonego leczenia farmakoterapeutycznego.

 

  1. Psychoterapia indywidualna prowadzona przez psychoterapeutę uzależnień.

 

  1. Udział w grupie psychoterapeutycznej prowadzonej w nurcie poznawczo-behawioralnym ramach psychoedukacji podstawowej.

 

Grupa prowadzona jest przez doświadczonego psychoterapeutę uzależnień. Jej spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Celem etapu podstawowego psychoterapii grupowej uzależnień jest:

– poznanie i uznanie swojego uzależnienia,

– zwiększenie motywacji do leczenia,

– rozpoznawanie objawów głodu,

– radzenie sobie z objawami głodu.

Leczenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów terapii uzależnień, specjalistów psychiatrii i psychologów.

Zasadnicze założenia dotyczące leczenia są określone Standardami postępowania klinicznego realizowanymi w Relatio.