Zaburzenia osobowości – kliniczny program leczenia

Start /  Menu Główne /  Programy leczenia  / 

PROGRAM KLINICZNY LECZENIA

ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI

 

 

Rejestracja 510 – 358 – 300

 

 

Osoby prowadzące diagnozę i leczenie:

Marek Tomaszewski, lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

Maciej Wójcik, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

Maja Biała, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

Edyta Wierzbicka, ukończona specjalizacja z psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny

Lidia Zawieja, specjalista ds. diagnozy i psychoterapii dla osób z wzmożoną drażliwością i trudnością w kontroli impulsów, psychoterapeuta psychodynamiczny

Magdalena Gawlik, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

 

 

Program dedykowany jest osobom prezentującym objawy zaburzeń osobowości.

 

 

Obejmuje on następujące oddziaływania terapeutyczne:

 1. Diagnozę kliniczną mającą na celu określenie charakteru prezentowanych objawów zaburzeń osobowości oraz obecność współistniejących innych zaburzeń psychicznych
 2. Leczenie – wybór optymalnej metody, ocenę jej efektywności, zakończenia leczenia z szczególnym uwzględnieniem wyboru najbardziej adekwatnej formy psychoterapii.

 

Diagnoza kliniczna

Zaburzenia osobowości to złożone zespoły kliniczne cechujące się znacząco nieadekwatnymi postawami lub zachowaniami wyrażającymi się w takich obszarach życia psychicznego jak: trudności w kontroli afektu i zachowań impulsywnych, stabilność nastroju, nieprawidłowe style myślenia lub przeżywania, chwiejne lub nie satysfakcjonujące relacje z innymi osobami. Wzorce takowych postaw i zachowań trwają przez długi okres (czasami przez całe życie) i nie są ograniczone do zaostrzenia innego zaburzenia psychicznego.

Wraz z zaburzeniami osobowości stosunkowo często współistnieją inne zaburzenia psychiczne – zaburzenia lękowe (w tym anankastyczne), zaburzenia depresyjne, zaburzenia somatyzacyjne, anoreksja, bulimia, uzależnienia.

Zaburzenia osobowości w sposób zasadniczy utrudniają funkcjonowanie oraz utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi osobami. Prawie zawsze prowadzą one do gorszego funkcjonowania społecznego lub zawodowego, choć subiektywne uczucia dyskomfortu w przebiegu zaburzeń osobowości pojawiają się zwykle w późniejszym okresie życia pacjentów.

Diagnoza zaburzeń osobowości wymaga stwierdzenia, cechy którego z nich są obecne w stopniu największym u badanego pacjenta.

Opisywane są następujące zaburzenia osobowości:

 1. osobowość paranoiczna
 2. osobowość schizoidalna
 3. osobowość schizotypowa
 4. osobowość dyssocjalna
 5. osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline
 6. osobowość histrioniczna
 7. osobowość narcystyczna
 8. osobowość unikająca (lękliwa)
 9. osobowości zależna
 10. osobowość anankastyczna

 

Diagnoza zaburzeń osobowości w Relatio prowadzona jest przez doświadczonych psychoterapeutów, psychologów i lekarzy, specjalistów psychiatrii.

 

 

Leczenie

 

 

Metody leczenia zaburzeń osobowości stosowane w Relatio zależne są od wcześniej postawionej diagnozy – rozpoznanego typu zaburzeń osobowościowych i współistniejących wraz z nimi innych zaburzeń psychicznych (lękowych, depresyjnych, anankastycznych, innych).

 

 1. Główną formą leczenia zaburzeń nerwicowych jest psychoterapia długoterminowa, wglądowa zarówno indywidualna jak i grupowa; psychoterapia psychodynamiczna jest najbardziej adekwatną formą terapii dla osób z zaburzeniami osobowości.
 2. Wybór formy psychoterapii zależy od preferencji pacjenta; należy jednak pamiętać, że psychoterapia grupowa jest szczególnie zalecana dla osób, u których współistnieją zaburzenia osobowości oraz nasilone trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
 3. W większości przypadków farmakoterapia w leczeniu zaburzeń osobowości ma jedynie znaczenie wspierające; może być włączona tylko wtedy, gdy stwierdza się współistniejące wraz z zaburzeniami osobowości inne dolegliwości psychiczne, np. zaburzenia lękowe czy depresyjne; należy pamiętać jednak, że farmakoterapia jedynie redukuje nasilenie dysfunkcjonalnych objawów.
 4. W niektórych przypadkach zaburzeń osobowości o szczególnie ciężkim przebiegu (np. w osobowości typu border-line o ciężkim przebiegu) i dużym nasileniu objawów (lękowych, trudności w kontroli impulsów, chwiejności nastroju) niezbędnym będzie leczenie skojarzone – długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna połączona z farmakoterapią.

 

Leczenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów psychiatrii, psychologów klinicznych i psychoterapeutów.

 

Zasadnicze założenia dotyczące leczenia w Relatio są określone Standardami postępowania klinicznego realizowanymi w Relatio.