Zaburzenia potraumatyczne – kliniczny program leczenia

Start /  Menu Główne /  Programy leczenia  / 

PROGRAM KLINICZNY LECZENIA ZABURZEŃ POTRAUMATYCZNYCH

 

Rejestracja 510 – 358 – 300

 

Osoby prowadzące diagnozę i leczenie:

Marek Tomaszewski, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

Edyta Wierzbicka, ukończona specjalizacja z psychologii klinicznej, psychoterapeuta

 

Program dedykowany jest osobom, które doświadczyły sytuacji traumatycznej i zgłaszającym jednocześnie wynikające z tego problemy emocjonalne.

 

Obejmuje on następujące oddziaływania terapeutyczne:

  1. Diagnozę kliniczną mającą na celu określenie charakteru prezentowanych objawów pourazowych.
  2. Leczenie – wybór optymalnej metody, ocenę jej efektywności, zakończenia leczenia.

 

Diagnoza kliniczna

W procesie diagnozy klinicznej musimy określić dwie kluczowy sprawy – to czy zaburzenia emocjonalne z jakimi mamy do czynienia są związane z doświadczeniem sytuacji skrajnie traumatycznej oraz z jakim rodzajem tych zaburzeń mamy do czynienia.

Pierwszy problem wymaga dokładnego zdefiniowania wydarzenia, którego doświadczenie wywołało objawy, z którymi zgłasza się pacjent – czy miało ono w istocie traumatyczny charakter. To pozwoli nam na wykluczenie innych zespołów klinicznych, np. depresyjnych czy nerwicowych, których objawy mogą być podobne.

Drugim elementem postępowania diagnostycznego jest określenie charakteru ujawniających się objawów pourazowych. Musimy określić czy mamy do czynienia z zaburzeniami adaptacyjnymi (lękowymi, depresyjnymi), zespołem ostrej reakcji na stres, zespołem stresu pourazowego czy wreszcie z którymś ze złożonych zespołów potraumatycznych.

Diagnoza zaburzeń pourazowych w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio prowadzona jest przez doświadczonego lekarza, specjalistę psychiatrii, mającego również wykształcenie psychoterapeutyczne.

 

Leczenie

Metody leczenia zaburzeń pourazowych jakie stosujemy w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio zależne są od wcześniej postawionej diagnozy i oceny, zarówno charakteru jak i skali nasilenia objawów pourazowych.

 

  1. W sytuacji, gdy postawimy rozpoznanie zespołu stresu pourazowego lub zespołu ostrej reakcji na stres dominującą formą leczenia będzie krótkoterminowa psychoterapia skoncentrowana na wygaszeniu objawów. Psychoterapia realizowana jest w formule Utrechckiego programu psychoterapii PTSD (paradygmat poznawczo-behawioralny) lub krótkoterminowej psychoterapii eklektycznej PTSD (BEEP). W sytuacji znaczącego nasilenia objawów niezbędna będzie również krótkoterminowa farmakoterapia (leki przeciwdepresyjne, normotymiczne, benzodiazepiny).
  2. W sytuacji rozpoznania zaburzeń adaptacyjnych kluczową formą leczenia będą oddziaływania psychologiczne oraz krótkoterminowa psychoterapia wspierająca, możliwe jest w takiej sytuacji podjecie też krótkoterminowej farmakoterapii celem ograniczenia intensywności objawów.
  3. W sytuacji rozpoznania złożonych zespołów pourazowych niezbędna będzie długoterminowa psychoterapia, czasami wsparta farmakoterapią.

 

Leczenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów psychiatrii, psychologów i psychoterapeutów.

Zasadnicze założenia dotyczące leczenia są określone Standardami postępowania klinicznego realizowanymi w Specjalistycznej Poradni Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio.

Więcej informacji na temat Zaburzeń stresowych pourazowych znajdą państwo tutaj.