Zaburzenia psychogenne – kliniczny program leczenia

Start /  Menu Główne /  Programy leczenia  / 

ZABURZENIA PSYCHOGENNE – LECZENIE

 

 

 

Zaburzenia psychogenne to zaburzenia zależne od czynników psychicznych lub wywołane przez nie.

Oznacza to, że należy do nich bardzo szeroko gama dolegliwości i chorób – zarówno te określane jako zaburzenia i choroby psychiczne, jak i cały szereg chorób somatycznych, w których istotne znaczenie ma tło emocjonalne.

Prowadzone w ostatnich latach badania naukowe z pełną stanowczością uznają rolę czynników psychicznych na funkcjonowanie całego organizmu człowieka. Aktywność układów – hormonalnego, immunologicznego, sercowo-naczyniowego czy też pokarmowego pozostaje w bezpośrednim związku z funkcjonowaniem mózgu.

Uwzględniając to należy stwierdzić, że zaburzenia psychogenne należą do najczęstszych dolegliwości, z jakimi możemy się spotkać.

Zaburzenia depresyjne, nerwicowe (lękowe), psychotyczne, dysfunkcje osobowości, zaburzenia jedzenia, bezsenność, uzależnienia i cały szereg innych tworzą grupę określaną jako zaburzenia psychiczne (bezpośrednio zależne od czynników psychicznych).

Zaburzenia psychosomatyczne to z kolei niezwykle rozległa grupa zaburzeń somatycznych, w których kluczowa okazała się rola czynnika psychicznego – są one pośrednio zależne od czynników psychicznych. Spośród najczęstszych wymienić należy – nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową serca, zespół jelita drażliwego, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, astmę i inne alergie, psychogenne zespoły bólowe i cały szereg innych.

 

 

 

Stworzony w Relatio program leczenia jest złożonym i zintegrowanym zespołem oddziaływań terapeutycznych.

 

 

Prowadzona w Relatio diagnoza kliniczna – zarówno lekarska jak i psychologiczna pozwala na pełniejsze poznanie osobowościowych uwarunkowań wystąpienia zaburzeń psychogennych i pomaga w wyborze optymalnej metody ich leczenia.

W procesie leczenia uwzględniamy zarówno oddziaływania objawowe, przyczynowe jak i profilaktyczne.

Oddziałania objawowe realizowane w Relatio mają na celu zmniejszenie nasilenia (lub wycofanie) objawów chorobowych celem redukcji cierpienia pacjenta. Ich istotą są interwencje psychologiczne (w tym wyuczenia technik relaksacyjnych), krótkoterminowe programy psychoterapeutyczne oraz treningi umiejętności psychologicznych (radzenia sobie ze stresem, asertywności, umiejętności interpersonalnych). Ważnym elementem oddziaływań objawowych jest też farmakoterapia prowadzona przez doświadczonego lekarza psychiatrę.

Oddziaływania przyczynowe realizowane w Relatio mają na celu trwałą modyfikację wewnątrzpsychicznych, nieprawidłowych mechanizmów będących przyczyną wystąpienia zaburzeń psychogennych i co za tym idzie ich trwałe ustąpienie. Należy do nich długoterminowa psychoterapia (psychodynamiczna) – zarówno indywidualna jak i grupowa.

Oddziaływania profilaktyczne realizowane w Relatio mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa nawrotów objawów chorobowych. Ich istotą są oddziaływania psychoedukacyjne pozwalające na przemodelowanie nieprawidłowych nawyków pacjenta (np. nieprawidłowych nawyków żywieniowych, obciążenia i radzenia sobie ze stresem i całego szeregu innych). Stanowią one istotne wsparcie prowadzonego leczenia objawowego dla pacjentów z chorobami psychosomatycznymi, bezsennością czy neurastenią.

Naszym celem jest uzyskanie poprawy samopoczucia pacjentów na każdym etapie prowadzonego leczenia.