Zaburzenia psychosomatyczne – kliniczny program leczenia

Start /  Menu Główne /  Programy leczenia  / 

PROGRAM KLINICZNY LECZENIA CHORÓB PSYCHOSOMATYCZNYCH

 

Rejestracja 510 – 358 – 300

 

Osoby prowadzące diagnozę i leczenie:

Marek Tomaszewski, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

Edyta Wierzbicka, ukończona specjalizacja z psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Maciej Wójcik, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

Maja Biała, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny

 

 

Program dedykowany jest osobom cierpiącym z powodu chorób psychosomatycznych w szczególności zespołu jelita drażliwego, nadciśnienia tętniczego, astmy i innych chorób na tle alergicznym oraz przewlekłych zespołów bólowych.

 

 

Obejmuje on następujące oddziaływania terapeutyczne:

  1. Diagnozę kliniczną mającą na celu określenie wpływu czynników psychicznych na wystąpienie i skalę nasilenia objawów chorobowych.
  2. Leczenie – wybór optymalnej metody, ocenę jej efektywności, zakończenia leczenia.

 

Diagnoza kliniczna

 

W procesie diagnozy klinicznej prowadzonej w naszej Poradni określimy, w jakim stopniu czynniki psychiczne wpływają na nasilenie objawów chorób psychosomatycznych, w szczególności zespołu jelita drażliwego i nadciśnienia tętniczego.

Kluczowym elementem diagnozy jest zbadanie czy w przebiegu danego schorzenia psychosomatycznego współistnieją problemy psychiczne i jaki mają one charakter. Należy pamiętać, w wypadku zespołu jelita drażliwego (spastycznego zapalenia jelit) u około 80% pacjentów stwierdzane są poważne problemy emocjonalne – depresyjne, lękowe, neurasteniczne w sposób jednoznaczny pogarszające przebieg choroby.

W przypadku nadciśnienia tętniczego kluczowe stają się nieprawidłowe wzorce reagowania na stres i skłonność do doświadczania nadmiernego napięcia emocjonalnego składające się na obraz osobowości typu A. Współistnieją też z nim stosunkowo często zespoły zaburzeń psychicznych – lękowe (w tym lęk napadowy), depresyjne (czasami tzw. maskowane depresje) i neurasteniczne. Częstym objawem jest też bezsenność.

 

Leczenie

 

Leczenie zaburzeń psychosomatycznych prowadzone w naszej Poradni ma zawsze charakter wspierający i musi być prowadzone jednocześnie z zaleconym leczeniem internistycznym.

 

Proponujemy dwie formuły oddziaływań leczniczych – pierwszą ukierunkowaną na redukcję objawów i drugą, której celem będzie trwała zmiana nieprawidłowych wzorców wewnątrzpsychicznych mogących być powodem nasilenia się objawów psychosomatycznych.

  1. W leczeniu objawowym kluczowym zadaniem będzie zasadnicze ograniczenie intensywności objawów: zarówno somatycznych – np. biegunek czy bólów brzucha w przypadku zespołu jelita drażliwego, jak współistniejących symptomów psychicznych – obniżonego nastroju, lęku, drażliwości i napięcia emocjonalnego.

Prowadzone jest leczenie skojarzone – farmakoterapia (leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe) oraz krótkoterminowa psychoterapia poznawczo-behawioralna (głównie nauka technik relaksacyjnych, trening radzenia sobie ze stresem, trening asertywności, poznawcza modyfikacja nieprawidłowych schematów poznawczych).

  1. W leczeniu przyczynowym najważniejsze będzie zmodyfikowanie nieprawidłowych wzorców wewnątrzpsychicznych mogących nasilać intensywność objawów psychosomatycznych (w wypadku zespołu jelita drażliwego lub niektórych postaci nadciśnienia tętniczego ich rola jest wręcz kluczowa).

W takim wypadku kluczowe będzie podjęcie długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej mającej na celu trwała zmianę nieprawidłowych schematów poznawczych i emocjonalnych. Efektem tego będzie trwałe ustąpienie objawów psychicznych oraz znaczące zredukowanie objawów somatycznych, co pozwoli na większą skuteczność leczenia internistycznego.

Leczenie prowadzone jest przez doświadczonych lekarzy – specjalistów psychiatrii, psychologów i psychoterapeutów.

 

 

Zasadnicze założenia dotyczące leczenia są określone Standardami postępowania klinicznego realizowanymi w  Relatio.