Oferta psychoterapii

Start /  Menu Główne /  Psychoterapia / 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDULANA PROWADZONA W  RELATIO

  1. Długoterminowa psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie psychodynamicznym.

Prowadzący – Maciej Wójcik, Maja BiałaEdyta Wierzbicka, Lidia ZawiejaMagdalena Gawlik

 

  1. Psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym dedykowana osobom z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu (prowadzona w skojarzeniu z psychoterapią grupową).

Prowadzący Jagoda Hrynkiewicz

 

  1. Psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym dedykowana osobom z rozpoznaniem zespołu współuzależnienia (członkom rodzin osób uzależnionych).

Prowadzący Jagoda Hrynkiewicz

 

  1. Krótkoterminowa psychoterapia par i małżeństw prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Prowadzący Jagoda Hrynkiewicz

 

  1. Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa, prowadzona w nurcie eklektycznym (Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD – BEPP) dedykowana osobom z zaburzeniami potraumatycznymi.

 

 

  1. Psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym dedykowana osobom z zaburzeniami depresyjnymi i psychosomatycznymi.

 

 

 

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA PROWADZONA W  RELATIO

GRUPY TERAPEUTYCZNE w RELATIO

1. Grupy psychoterapeutyczne prowadzone w nurcie psychodynamicznym

1.A Grupa psychoterapeutyczna w systemie weekendowym: Intensywna psychodynamiczna psychoterapia grupowa limitowana czasowo prowadzona w formule „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”.

Prowadzący Maciej Wójcik, Maria Nowak, Maja Biała

1.B Grupa psychoterapeutyczna ambulatoryjna: Długoterminowa psychoterapia grupowa w małej grupie o charakterze psychodynamicznym.

Prowadzący Maciej Wójcik, Maja Biała

2. Grupy psychoterapeutyczne dedykowane pacjentom z rozpoznaniem zespołów uzależnień prowadzone w nurcie poznawczo-behawioralnym.

2.A Grupa wstępna dla pacjentów z rozpoznaniem uzależnień.

Prowadzący Jagoda Hrynkiewicz

2.B Grupa zaawansowana dla pacjentów z rozpoznaniem uzależnień.

Prowadzący Jagoda Hrynkiewicz

3.Treningi grupowe umiejętności psychologicznych prowadzone w nurcie poznawczo-behawioralnym.

3.A Trening asertywności.

Prowadzący Jagoda Hrynkiewicz, Edyta Wierzbicka

3.B Trening radzenia sobie ze stresem.

Prowadzący Jagoda Hrynkiewicz, Edyta Wierzbicka