dr n. med. Maja Biała

psycholog (dr n. med. w zakresie medycyny – psychologii klinicznej). Certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej nr 115). Wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

kwalifikacja do psychoterapii ze wstępną diagnozą psychologiczną oraz
psychoterapeutyczną;

prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym;

prowadzenie psychoterapii grupowej długoterminowej w nurcie psychodynamicznym;

diagnoza psychologiczna przy użyciu metod testowych (badanie osobowości i jej zaburzeń).

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe:     

Aktualnie

psychoterapeuta w Relatio;

psychoterapeuta w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii UM we Wrocławiu (kwalifikacja i wstępna diagnoza pacjentów, prowadzenie grupowej psychoterapii psychodynamicznej w modelu „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”, wsparcie merytoryczne dla specjalistów odbywających staże kliniczne w oddziale);

wykładowca psychologii klinicznej i zagadnień psychoterapii dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych i prezentacji na konferencjach o zasięgu polskim i międzynarodowym (głównie na podstawie projektów badawczych w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu).

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe i staże kliniczne:

psychoterapeuta w Dolnośląskim Centrum Psychodynamicznym „Poco a poco”;

diagnostyka (głównie w zakresie osobowości i jej zaburzeń) w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Oddziale II Psychiatrycznym Klinicznym (stacjonarnym) Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu;

prowadzenie szkoleń, głównie w zakresie całościowej oceny funkcjonowania psychicznego;

psychoterapia w Poradni Zdrowia Psychicznego Akme-d (konsultacje psychologiczne i psychoterapia indywidualna);

staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim; w zakresie diagnostyki psychologicznej sprawców przemocy seksualnej – w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu.

Wykształcenie:

stopień naukowy doktora nauk medycznych (specjalność psychologia kliniczna) uzyskany w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (rozprawa doktorska w obszarze zaburzeń osobowości);

dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny; ukończony całościowy kurs psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie  rekomendowane  przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

magister psychologii – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (tryb dzienny);

ukończone 2-letnie Studium Socjoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;

ukończone szkolenia w zakresie diagnozy zaburzeń osobowości DSM-IV (organizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego) czy całościowej diagnostyki psychiatryczno-epidemiologicznej w ramach World Mental Health Organization.

Superwizja:

superwizja grupowa – prowadzący superwizor mgr Janusz Kitrasiewicz, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne;

superwizja w Oddziale Leczenia Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii UMW – prowadzący superwizor prof. dr hab. Adela Barabasz;

superwizja indywidualna – prowadzący mgr Andrzej Trzęsicki, Dolnośląskie Centrum Psychodynamiczne.

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów.