Edyta Wierzbicka

psycholog, specjalista z psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny, diagnosta psychologiczny

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

kwalifikacja do psychoterapii z wstępną diagnozą psychologiczną oraz
psychoterapeutyczną;

prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym;

poradnictwo i wsparcie psychologiczne;

interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach życiowych;

diagnoza psychologiczna przy użyciu metod testowych (badanie
inteligencji, funkcji poznawczych);

konsultacje diagnostyczne oraz terapia dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i DDA;

treningi rozwoju umiejętności psychologicznych (trening asertywności, trening interpersonalny, trening intrapersonalny).

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe (ze szczególnym uwzględnieniem
doświadczenia psychoterapeutycznego):

2003 – nadal Specjalistyczna Poradnia Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio;

2008 – nadal Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny (psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza psychologiczna przy użyciu metod testowych, pomoc psychologiczna);

2003 – nadal Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Poradnia
Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, ul. Podwale 13 we Wrocławiu (psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza psychologiczna przy użyciu metod testowych, pomoc psychologiczna);

2003 – nadal Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Poradnia
Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia, ul. Podwale 13 we Wrocławiu;

2006 – nadal Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PCZ – Poradnia Zdrowia
Psychicznego, ul. Legnicka 61 (psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza psychologiczna przy użyciu metod testowych, pomoc psychologiczna);

2007 – nadal Wrocławskie Centrum Zdrowia – realizacja programów
profilaktycznych w ramach współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta
Wrocław;

2008 – nadal Biegły dla Sądu w zakresie uzależnienia od alkoholu;

2004-2005 – Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. Borowska 2 – psycholog;

2003-2004 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie
Śląskiej – psycholog.

Dotychczasowa ilość godzin przeprowadzonej psychoterapii – około 5500
godzin, dodatkowo około 1500 godzin prowadzonych grup psychoedukacyjnych,
około 450 godzin Treningów Rozwoju Umiejętności Psychologicznych.

Wykształcenie:

Magister psychologii – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1998 – 2003, tryb dzienny);

Całościowy Kurs Psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (2004-2008), obecnie w trakcie procesu certyfikacyjnego;

Specjalizacja z Psychologii Klinicznej człowieka dorosłego, ukończony program szkolenia podyplomowego realizowanego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu;

Szkolenie z Diagnozy Klinicznej DSM IV-R realizowane przez Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie (2004);

Szkolenie z zakresu Psychoterapii Krótkoterminowej – Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie (2003-2004).

Staże kliniczne:

Oddział Psychiatryczny – Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Weigla 5
we Wrocławiu (3 miesiące);

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu (3 miesiące);

Oddział Neurologiczny – Akademicki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213 we Wrocławiu (3 miesiące);

Oddział Onkologiczny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Kamińskiego 3 we Wrocławiu (3 miesiące);

Oddział Sądowy – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu (1 miesiąc);

Oddział Psychiatrii dla dzieci i młodzieży – Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, ul. Białowieska 74a we Wrocławiu (2 miesiące);

Odział Pediatryczny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
ul. Kamińskiego 73a we Wrocławiu (2 miesiące).

Superwizja:

Superwizja grupowa – prowadzący superwizor mgr Janusz Kitrasiewicz
(od 2009 do nadal, raz w miesiącu);
Superwizja grupowa – prowadzący superwizor mgr Jolanta Ryniak
(od 2008 do nadal, raz w miesiącu).

Dotychczas odbyta ilość godzin superwizji – łącznie 508 godzin.

Udział w balintowskiej koleżeńskiej grupie superwizyjnej, spotkania
(co 4 tygodnie) od 2009 do nadal.

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej – Członek Zwyczajny;

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów – Członek Założyciel,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Jestem psychologiem z doświadczeniem klinicznym i psychoterapeutą.

Moim priorytetem w życiu zawodowym jest szacunek dla pacjenta – wyjątkowego i niepowtarzalnego w swojej indywidualności, niezależnie od istoty problemów zdrowotnych, z którymi się zgłasza, aby podjąć leczenie.

W pracy staram się łączyć elementy zdobywanej systematycznie przeze mnie wiedzy teoretycznej ze stale pogłębianym doświadczeniem klinicznym. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etycznego zawodu psychologa”.