Maciej Wójcik

Start /  Zespół / 

thumbnail3

Psycholog. Certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny nr 103. Psychoterapeuta Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym;

prowadzenie psychoterapii grupowej długoterminowej w nurcie psychodynamicznym;

prowadzenie psychoterapii psychodynamicznej limitowanej czasowo metodą „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”;

kwalifikacja do grup psychoterapeutycznych.

 

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe:     

Aktualnie

psychoterapeuta w Relatio;

psychoterapeuta w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu (kwalifikacja i wstępna diagnoza pacjentów, prowadzenie psychoterapii psychodynamicznej w modelu „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”, wsparcie merytoryczne dla specjalistów odbywających staże kliniczne w oddziale);

psychoterapeuta szkoleniowy w ramach grupy analitycznej self-expierience dla przyszłych psychoterapeutów w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (ośrodek szkoleniowy rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej);

 

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

psychoterapeuta w Ośrodku Terapeutycznym „Akson” we Wrocławiu zajmującym się ofiarami i sprawcami przemocy (konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz prowadzenie grup psychoterapeutycznych oraz psychoedukacyjnych).

III Oddział Dzienny Psychiatryczny Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  (wcześniejszy SZPOZ), praca na stanowisku psychologa i psychoterapeuty (diagnoza psychologiczna i                psychodynamiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów oddziału);

gabinet  psychoterapeutyczny w ramach Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii „Superego” we Wrocławiu (prowadzenie konsultacji psychologicznych i długoterminowej psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym);

psychoterapeuta, psycholog  w ramach Zespołu Psychiatrii Środowiskowej Ekumenicznej Stacji Opieki (psychoterapia grupowa osób z zaburzeniami psychotycznymi);

psychoterapeuta i współautor programu „Promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym” we współpracy Wydziałem Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w ramach programu prowadzenie dwóch grup psychoterapeutycznych długoterminowych dla osób z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości oraz z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej);

 

psychoterapeuta w PZP Akme-d (prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychoterapii indywidualnej);

 

praca z młodzieżą w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ośrodku KARAN.

Dotychczasowa ilość godzin przeprowadzonej psychoterapii – około 6700 godzin. Dodatkowo około 600 godzin doświadczenia w prowadzeniu grup psychoedukacyjnych i szkoleniowych.

 

Wykształcenie:

magister psychologii – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego;

dyplomowany Psychoterapeuta Psychodynamiczny. Ukończony całościowy kurs psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane  przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

ukończone dwuletnie Studium Socjoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Inne ukończone szkolenia zawodowe:

Trening Zastępowania Agresji organizowany przez Warszawski Instytut Profilaktyki;

Kurs I stopnia EEG Biofeedback;

Szkoła Trenerów Biznesu – Superego.

 

Staże kliniczne:

staż kliniczny (okres 2 lat) w charakterze koterapeuty w grupie self-expierience (analityczna grupa terapeutyczna) w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;

staż kliniczny (1,5 miesiąca) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Poradnia

Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

 

Superwizja:

superwizja indywidualna w wymiarze 2 h miesięcznie prowadzący superwizor mgr Maciej Wilk, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne;

superwizja w Oddziale Leczenia Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii UMW – prowadzący superwizor dr hab. prof. Adela Barabasz;

superwizja grupowa – prowadzący Aleksander Beszłej w wymiarze 4,5 godz. miesięcznie;

koleżeńska balintowska grupa superwizyjna – w wymiarze 3 godz. miesięcznie.

 

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej;

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów – Członek Założyciel, Sekretarz Stowarzyszenia.