Maciej Wójcik

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą PTPpd. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej KCP w Krakowie, której aktualnie jestem współpracownikiem jako superwizor szkoleniowy i członek kadry kształcącej przyszłych psychoterapeutów. Na obranej ścieżce zawodowej miałem przyjemność pracować min. przez 3 lata jako psychoterapeuta w Oddziele Dziennym Psychiatrycznym DCZP we Wrocławiu oraz przez 8 lat jako psychoterapeuta w Klinicznym Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu. Swoją tożsamość zawodową kształtowałem w oparciu o doświadczenie współpracy z wysokiej klasy specjalistami i zespołami klinicznymi mając sposobność leczyć pacjentów z szerokim spektrum problemów psychicznych.

Zawód psychoterapeuty traktuje jako złożone medyczne rzemiosło. Wymagające wieloletniej edukacji u boku mistrzów, skrupulatnego opanowywania i rozwoju techniki pracy, dogłębnego poznania subtelnej materii z którą pracuje jako psychoterapeuta. W swojej praktyce wielokrotnie miałem okazję przekonać się jak dolegliwości pochodzące ze strony psyche mogą stawać się źródłem cierpienia, braku satysfakcji i zubożenia w wielu obszarach życia moich pacjentów. Dlatego każdorazowo z pełną odpowiedzialnością i szacunkiem dla osoby szukającej pomocy angażuje się w proces diagnozy i leczenia.

Swoje zainteresowania zawodowe ogniskuje wokół rozumienia i leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń cech i struktury osobowości, zespołów lękowych, a także zaburzeń nastroju. Dużą wagę w swojej praktyce przykładam do techniki pracy, zjawisk przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowych oraz oporowych będąc zainteresowanym realną zmianą w wewnętrznym i zewnętrznym świecie moich pacjentów. Prawdopodobnie jest w tym odrobina mojej prywatnej filozofii, gdyż uważam, że do słuchania, pogadania, pozwierzania służą przyjaciele, parterzy, znajomi z przedziału PKP, a nie psychoterapeuci. Naszym zadaniem jest leczyć! I do tego dokładam zawsze wszelkich starań.

Podejmując się prowadzenia psychoterapii przykładam kluczową wagę do superwizowania procesu leczenia, tak aby stale reflektować dynamikę przeniesieniowo przeniesieniową.

Superwizja:

Superwizja indywidualna w wymiarze 2 godz. miesięcznie – prowadzący superwizor mgr Maciej Wilk, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Superwizja TFP 1,5 godz tygodniow. dott. Sergio Dazzi. Teacher supervisor Transference Focused Psychotherapy Member Executive Board ISTFP (International Society for Transference Focused Psychotherapy)

Superwizja grupowa – prowadzący dr Aleksander Beszłej w wymiarze 4,5 godz. miesięcznie;

Koleżeńska balintowska grupa superwizyjna – w wymiarze 3 godz. miesięcznie.

Zapraszam do zapoznania się z moim życiorysem zawodowym.

Aktualnie:

Psychoterapeuta w Relatio

Psychoterapeuta w Klinicznym Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu (kwalifikacja i wstępna diagnoza pacjentów, prowadzenie psychoterapii psychodynamicznej w modelu „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”, wsparcie merytoryczne dla specjalistów odbywających staże kliniczne w oddziale);

Współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego Psychodynamicznym (ośrodek szkoleniowy rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej) : psychoterapeuta szkoleniowy w ramach grupy analitycznej self-expierience dla przyszłych psychoterapeutów w Krakowskim Centrum, superwizor szkoleniowy, członek kadry szkoleniowej Intensywnych Treningów Wakacyjnych.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

Psychoterapeuta w Ośrodku Terapeutycznym „Akson” we Wrocławiu zajmującym się ofiarami i sprawcami przemocy (konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz prowadzenie grup psychoterapeutycznych oraz psychoedukacyjnych).

III Oddział Dzienny Psychiatryczny Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (wcześniejszy SZPOZ), praca na stanowisku psychologa i psychoterapeuty (diagnoza psychologiczna i psychodynamiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów oddziału);

Gabinet psychoterapeutyczny w ramach Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii „Superego” we Wrocławiu (prowadzenie konsultacji psychologicznych i długoterminowej psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym);

Psychoterapeuta, psycholog w ramach Zespołu Psychiatrii Środowiskowej Ekumenicznej Stacji Opieki (psychoterapia grupowa osób z zaburzeniami psychotycznymi);

Psychoterapeuta i współautor programu „Promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym” we współpracy Wydziałem Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w ramach programu prowadzenie dwóch grup psychoterapeutycznych długoterminowych dla osób z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości oraz z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej);

Psychoterapeuta w PZP Akme-d (prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychoterapii indywidualnej);

Praca z młodzieżą w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ośrodku KARAN.

Wykształcenie:

Magister psychologii – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego;

Certyfikowany Psychoterapeuta Psychodynamiczny. Ukończony całościowy kurs psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

Ukończone dwuletnie Studium Socjoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Inne ukończone szkolenia zawodowe:

Trening Zastępowania Agresji organizowany przez Warszawski Instytut Profilaktyki;

Kurs I stopnia EEG Biofeedback;

Staże kliniczne:

staż kliniczny (okres 2 lat) w charakterze koterapeuty w grupie self-expierience (analityczna grupa terapeutyczna) w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;

staż kliniczny (1,5 miesiąca) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Poradnia

Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej;

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów – Członek Założyciel, Sekretarz Stowarzyszenia.