Marek Tomaszewski

kierownik medyczny Relatio, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 477)

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

kwalifikacja do psychoterapii z określeniem wstępnej diagnozy klinicznej i psychodynamicznej,

konsultacje lekarskie pacjentów prowadzących w psychoterapię w Relatio,

konsultacje lekarskie wraz z leczeniem psychiatrycznym (farmakoterapią) innych pacjentów,

wstępna diagnoza pacjentów z doświadczeniem traumy – w tym orzecznictwo (opinie o stanie zdrowia) oraz kwalifikacja do krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej,

wsparcie medyczne dla zespołu leczniczego Relatio.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia psychoterapeutycznego):

2013-nadal Specjalistyczna Poradnia Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio – kierownik medyczny Poradni;

2000-nadal Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna we Wrocławiu –  leczenie psychiatryczne, psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza pacjentów z doświadczeniem traumy – w tym orzecznictwo (opinie o stanie zdrowia) oraz prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej;

1999-nadal Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna w Brzegu – leczenie psychiatryczne, psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza pacjentów z doświadczeniem traumy – w tym orzecznictwo (opinie o stanie zdrowia) oraz prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej;

2011- nadal Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej „SALUS” w Miliczu – superwizja zespołu psychoterapeutów;

2012-2013 Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu –  koordynator zespołu psychoterapeutów (koordynacja pracy zespołu terapeutycznego i wsparcie superwizyjne);

2002-2003 Centrum Terapii Nerwic w Mosznej – dyrektor ds. lecznictwa oraz ordynator Oddziału Leczenia Nerwic, koordynacja zespołu medycznego, organizacja psychoterapii, leczenie psychiatryczne;

2000-2002 Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu – rezydentura do II stopnia specjalizacji, leczenie psychiatryczne, odbyte staże kliniczne na oddziałach psychiatrycznych dziennych, leczenia nerwic, dziecięco-młodzieżowych, uzależnień;

1999-2000 Poradnia Leczenia Uzależnień w Brzegu – leczenie psychiatryczne, prowadzenie psychoterapii grupowej (jako koterapeuta);

1998-2000 Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu – diagnoza i leczenie osób z Zespołem Stresu Pourazowego, w tym prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej;

1997-1998 Zespół do spraw Interwencji Kryzysowej w Brzegu – diagnoza i leczenie osób z Zespołem Stresu Pourazowego, w tym prowadzenie krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej;

1996-1999 Oddział Psychiatryczny Stacjonarny i Dzienny w BCM – leczenie psychiatryczne, prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej w ramach oddziału dziennego;

1998 -2005 Biegły dla Sądu i Prokuratury w dziedzinie psychiatrii.

Dotychczasowa ilość godzin przeprowadzonej psychoterapii – około 7200 godzin (w tym grupowej około 460 godzin).

Wykształcenie:

Lekarz medycyny – Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu (1989-1995);

Specjalista psychiatra – specjalizacja z psychiatrii stopnia drugiego (1996-2002);

Certyfikowany Psychoterapeuta (Certyfikat Psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 477)
www.psychiatria.org.pl/arch/7320;

Superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;

Psychoterapia – teoria i umiejętności praktyczne: czteroletni kurs licencjacki prowadzony pod kierownictwem prof. dra hab. Jerzego W. Aleksandrowicza przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – szkolenie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;

Diagnostyka, interwencja kryzysowa i psychoterapia w Zespole Stresu Pourazowego – kurs realizowany przez  Insitute for Psychotrauma Utrecht, Holandia (prof. Rolf Kleber oraz dr Carlo Mittendorf).

Staże kliniczne w obszarze psychoterapii:

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (3 miesiące);

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  III Klinika Psychiatrii, Oddział Dzienny (2 miesiące);

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”  w Gliwicach (2 miesiące).

Superwizja:

Superwizja indywidualna – prowadzący superwizor Jolanta Bartkowska-Kurek;

Superwizja grupowa (superwizja w przebiegu szkolenia superwizorskiego) – prowadzący superwizor Jarosław Gliszczyński;

Superwizja grupowa – prowadzący superwizor Krzysztof Srebny.

Dotychczas odbyta ilość godzin superwizji indywidualnej – 770 godzin (superwizorzy – Jolanta Bartkowska-Kurek, Teresa Brandys-Tylipska).

Dotychczas odbyta ilość godzin superwizji grupowej – 130 godzin (superwizorzy Jolanta Bartkowska-Kurek, Jarosław Gliszczyński, Krzysztof Srebny).

Udział w balintowskiej koleżeńskiej grupie superwizyjnej, spotkania (co 4 tygodnie) od maja 2008 do nadal.

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Sekcji;

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, członek Zarządu, wiceprezes.

Jestem lekarzem i psychoterapeutą i to daje mi możliwość reflektowania problemów pacjenta w dwóch perspektywach – medycznej i psychodynamicznej. 

Doświadczenie relacji z pacjentem, jakie daje prowadzenie psychoterapii, jest czymś zupełnie unikatowym w stale technicyzującym się obszarze współczesnej medycyny. Mnie osobiście pozwala to bardziej wnikliwie rozmieć trudności osób chcących podjąć u mnie leczenie i efektywniej je prowadzić.

Poznawanie i rozumienie pacjenta, znajdowanie rozwiązań i wspieranie w zmianie, redukcja cierpienia  to dla mnie istota  pracy zarówno lekarza jak i psychoterapeuty”.