O czym rozmawia się z psychoterapeutą? Płaszczyzny dialogu w psychoterapii psychodynamicznej.

  O czym rozmawia się z psychoterapeutą? W kolejnych akapitach chciałbym przybliżyć trzy zasadnicze płaszczyzny, które obejmuje dialog terapeutyczny, umożliwiając badanie i zmianę wewnętrznego świata pacjenta. Przeszłe doświadczenia i relacje Podejście psychodynamiczne bazujące na koncepcjach psychoanalitycznych przyjmuje rozwojową perspektywę patrzenia na człowieka i jego osobowość, czyli to, jacy jesteśmy jest sumą naszego biologicznego, konstytucjonalnego wyposażenia […]