Wprowadzone przez marcincmj

Deficyt psychiczny

Psychoterapia psychodynamiczna może być skuteczna również w obszarze leczenia związanym z określonymi deficytami psychicznymi. Najprościej pojęcie deficytu utożsamić ze swoistym brakiem. Czego owe braki, deficyty mogą dotyczyć? Mogą one dotyczyć np. braku zdolności symbolizacji stanów psychologicznych, które nie mając swej psychologicznej reprezentacji emocjonalnej i werbalnej mogą wyrażać się w schorzeniach psychosomatycznych. Innym przejawem obszarów deficytowych […]

Uwewnętrznione wzorce relacyjne

Kolejnym zasadniczym punktem zainteresowania psychoterapii psychodynamicznej jest badanie wewnętrznej matrycy wzorców relacyjnych pacjenta. W decydujący sposób determinuje ona sposób przeżywania siebie i innych, bazując na często głęboko nieświadomych i indywidualnych wewnętrznych reprezentacjach psychicznych siebie i obiektu pozostających w określonej relacji wraz z przynależnymi tej relacji afektami. Wewnętrzna matryca tworzy się poprzez subiektywne doświadczanie siebie, innych […]

Konflikty psychiczne

Czego dotyczy konfliktowość, która z perspektywy psychoterapeuty jest osią problematyki skrywaną za symptomami, obronami i świadomymi dylematami pacjenta? Zacznijmy od tego, że jest nieświadoma. Określenie to wskazuje, że pacjent nie ma do niej bezpośredniego dostępu. Tym samym różni się od świadomych dylematów, choć i te, jeśli spojrzymy na nie głębiej, mogą być determinowane nieświadomą konfliktowością. […]

Czy sąsiadka jest równie dobrym słuchaczem co psychoterapeuta?

Sąsiedzka pomoc ma w naszym obszarze kulturowym znamienitą tradycję. Śmiało możemy zapukać drzwi obok celem pożyczenia szklanki cukru. Sąsiadka nie odmówi odebrania paczki od kuriera czy podlania kwiatków pod naszą nieobecność. Sąsiad wydaje się być oczywistym kompanem oglądania sportowej transmisji i kimś, kto bez wahania zajrzy pod maskę naszego samochodu, kiedy ten odmówi posłuszeństwa. No […]

Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej. Dowody empiryczne.

SKUTECZNOŚĆ PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ – DOWODY EMPIRYCZNE Streszczenie artykułu: Shedler J. Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej. Przegląd Psychodynamiczny, 2011; 2 (oryg. w: American Psychologist. Tom 65 (2), 98-109). Przedmiotem artykułu jest skuteczność psychoterapii psychodynamicznej, rozważana nie tyle z poziomu doświadczenia klinicznego, co dowodów empirycznych w badaniach naukowych. Autor artykułu donosi, że wbrew opiniom, obecnym w niektórych środowiskach naukowych […]

O czym rozmawia się z psychoterapeutą? Płaszczyzny dialogu w psychoterapii psychodynamicznej.

  O czym rozmawia się z psychoterapeutą? W kolejnych akapitach chciałbym przybliżyć trzy zasadnicze płaszczyzny, które obejmuje dialog terapeutyczny, umożliwiając badanie i zmianę wewnętrznego świata pacjenta. Przeszłe doświadczenia i relacje Podejście psychodynamiczne bazujące na koncepcjach psychoanalitycznych przyjmuje rozwojową perspektywę patrzenia na człowieka i jego osobowość, czyli to, jacy jesteśmy jest sumą naszego biologicznego, konstytucjonalnego wyposażenia […]