Długoterminowa skuteczność

Terapia psychodynamiczna jest metodą leczenia wymagającą od pacjenta dużego zaangażowania, ale też dającą perspektywę długoterminowej poprawy samopoczucia.

W przebiegu leczenia psychodynamicznego zachodzą trwałe i głębokie zmiany w strukturze osobowości pacjenta. W efekcie tego poprawa samopoczucia i funkcjonowania jakiej doświadcza pacjent jest długoterminowa a nie tylko objawowa. Ryzyko nawrotów dolegliwości jest znacznie mniejsze.

Dlaczego tak się dzieje ?

Wynika to z bazowych założeń terapii psychodynamicznej – w jej następstwie modyfikowane bowiem są dysfunkcjonalne mechanizmy wewnątrzpsychiczne a nie tylko usuwane zewnętrzne objawy choroby (co również oczywiście następuje). Praca z nieświadomością, modyfikacja nieadekwatnych mechanizmów obronnych ego, analiza wzorca przeniesienia to unikatowe narzędzia psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej.

Zmiana w przebiegu psychoterapii psychodynamicznej jest więc strukturalna, ma bowiem charakter korzystnej i pożądanej przez pacjenta modyfikacji charakteru.

Pozwala to pacjentowi uczestniczącemu w terapii psychodynamicznej na uniknięcie powtarzających się kryzysów psychicznych a co za tym idzie konieczności chronicznego, wieloletniego leczenia. Terapia psychodynamiczna daje więc perspektywę bycia zdrowym a nie tylko podleczonym.