Głęboka wiedza

     Każdy z nas ma wielką potrzebę zrozumienia tego co się z nami tak naprawdę dzieje, co nam dolega, dlaczego cierpimy, co sprawia, że życie jakie prowadzimy nie spełnia naszych oczekiwań a związki z ludźmi nie są tak dobre jak byśmy chcieli.

     Psychoterapia psychodynamiczna daje odpowiedź na te pytania. Każdy z pacjentów uczestniczących w terapii zaczyna znacznie lepiej rozumieć samego siebie – jest w stanie rozpoznać swoje głębokie potrzeby emocjonalne i znajdować najefektywniejsze sposoby pozwalające na ich realizację.

     Dzieje się tak ponieważ efektem doświadczenia psychoterapii psychodynamicznej jest poznanie nieświadomych potrzeb, popędów i kompleksów psychicznych oraz uwewnętrznionych wzorców postępowania, norm i zakazów. Zrozumienie zaś wewnątrzpsychicznych konfliktów i sprzeczności pozwala zarówno na ich skuteczniejsze rozwiązanie jak i na redukcję przykrego napięcia psychicznego.

     Upraszczając – gdy znamy i rozumiemy samych siebie to czujemy się dobrze i lepiej radzimy sobie w życiu.

     Co ważne uczestnicząc w psychoterapii psychodynamicznej pacjent staje się zarówno autorefleksyjny jak i zdobywa narzędzia umożliwiające mu lepsze rozumienie potrzeb i mechanizmów myślenia innych ludzi. W efekcie terapia psychodynamiczna prowadzi do zasadniczej poprawy znaczących relacji interpersonalnych osób w niej uczestniczących – zarówno w obszarze życia prywatnego jak i zawodowego.

      Psychoterapia psychodynamiczna to głębokie doświadczenie poznawcze i emocjonalne.