Indywidualizacja procesu leczenia

     Leczenia psychodynamiczne należy do terapii całkowicie spersonalizowanych, stale dostosowywanych do indywidualnych potrzeb leczniczych uczestniczących w niej pacjentów. Dotyczy do nie tylko psychoterapii psychodynamicznej, ale też leczenia farmakoterapeutycznego prowadzonego przez psychiatrę psychodynamicznego oraz psychodynamicznej terapii uzależnień.

     Proces leczenia każdego z pacjentów jest zindywidualizowany, ponieważ psychoterapeuta czy psychiatra psychodynamiczny stale reflektuje nie tylko aktualny stan psychiczny pacjenta, ale też i dynamikę zmian wewnątrzpsychicznych.

     Psychoterapeuta psychodynamiczny korzysta bowiem zarówno z nabytej w przebiegu edukacji wiedzy medycznej i psychologicznej, jak i unikatowego dla tej formy psychoterapii narzędzia diagnostycznego – analizy procesu przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowego. Tym samym koncepcja i sam proces leczenia – charakter interwencji terapeutycznej jest w pełni zindywidualizowany a nie schematyczny i powtarzalny.

      Co ważne terapeuta psychodynamiczny dysponuje bardzo bogatym arsenałem narzędzi leczniczych – dostosowywanych indywidualnie do aktualnych potrzeb pacjenta. W terapii psychodynamiczej lecząca jest bowiem zarówno sama relacja terapeutyczna jak i stosowane przez prowadzącego leczenie specjalistę złożone interwencje – psychodynamiczne, psychologiczne i stricte medyczne.

     Uważamy, że w czasach pogłębiającej się pseudo-standaryzacji i pozorowanej algorytmizacji procesów leczenia psychoterapia psychodynamiczna jest realną szansą podjęcia w pełni zindywidualizowanego procesu leczniczego.