Wieloletnia tradycja

     Terapia psychodynamiczna ma za sobą wieloletnią tradycję – od przeszło 150 lat rozwijane są coraz to skuteczniejsze metody leczenia psychoanalitycznego i psychodynamicznego.

     Korzenie terapii psychodynamicznej są trojakiego rodzaju.

     Po pierwsze terapia psychodynamiczna jest częścią, liczącej sobie setki czy wręcz tysiące lat, wielkiej tradycji Leczenia Słowem. Jej zwolennikami i rzecznikami byli zarówno ojcowie zachodniej medycyny – Hipokrates, Galen i Awicenna, ale też lekarze, uzdrowiciele i szamani działający w różnych epokach, kulturach i kręgach cywilizacyjnych. Bez wahania można powiedzieć, że Leczenie Słowem to najstarsza i najbardziej rozbudowana tradycja lecznicza ludzkości.

     Po drugie terapia psychodynamiczna jest silnie osadzona w tradycji naukowej Zachodu, jego kulturze badania i weryfikowania każdego aspektu posiadanej wiedzy. Psychoterapia i psychiatria psychodynamiczna jest metodą stale weryfikowaną klinicznie, reflektowaną w kontekście jej narzędzi terapeutycznych i badaną naukowo. Zwłaszcza ostatnie lata przyniosły cały szereg obserwacji integrujących kliniczne doświadczenia terapeutów psychodynamicznych ze świeżo pozyskaną wiedzą w obszarze neurobiologii mózgu oraz neurokognitywistyki.

     Po trzecie terapia psychodynamiczna jest częścią medycyny, rzemiosłem medycznym, dla którego kluczowe jest doświadczenie i adekwatne wykształcenie terapeuty-medyka.

     Należy bowiem pamiętać, że leczenie psychodynamiczne od zawsze było integralnie związane z medycyną – wszyscy wielcy twórcy i mistrzowie terapii psychodynamicznej byli czynnymi lekarzami, wybitnymi klinicystami. Zygmunt Freud, Donald Winnicott, Otto Kernberg, Glenn Gabbard, w Polsce np. Jerzy Aleksandrowicz czy Piotr Drozdowski to przede wszystkim czynni lekarze, doświadczeni praktycy a nie akademiccy teoretycy.

      Uznając tą zaszczytną tradycję również my, członkowie Zespołu Poradni Relatio zdobywaliśmy nasze kompetencje zawodowe nie tylko kończąc szkoły psychoterapii, uczestnicząc w licznych szkoleniach i superwizjach, ale głównie poprzez wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych ośrodkach medycznych.