Maja Biała

tel.: 691 813 898

Dr n. med. w zakresie medycyny – psychologii klinicznej (mgr psychologii). Certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej nr 113).  Psychotherapy in english.

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Psychologię studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim, a pracę doktorską, poświęconą zaburzeniom w obszarze osobowości, obroniłam w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Już w okresie studiów w Instytucie Psychologii uderzyło mnie, jak ogromne konsekwencje dla poznawania i przeżywania świata mają różnice w zakresie osobowości – to one, w najbardziej gruntowny sposób, kształtują nasze doświadczanie siebie, innych oraz świata. Aby głębiej zrozumieć te zależności, i naukowo, i jako psychoterapeutka, wybrałam ścieżkę zawodową przebiegającą na granicy psychiatrii i psychologii klinicznej – wśród pacjentów, którzy w najbardziej wyrazisty sposób zgłaszają swoje problemy. Współpracowałam więc naukowo, diagnostycznie i terapeutycznie z różnymi oddziałami psychiatrycznymi, przede wszystkim z Oddziałem Dziennym Leczenia Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadziłam psychoterapię grupową. Kształciłam się i, poprzez superwizję, pozostaję związana z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Staram się łączyć w swojej pracy psychoanalityczne rozumienie wewnętrznych doświadczeń moich pacjentów z perspektywą kliniczną – diagnozą i leczeniem, ukierunkowanym na zdefiniowane i ustalone przez nas cele, często dotyczące właśnie relacji z samym sobą, innymi ludźmi oraz światem. Tym jest dla mnie psychoterapia psychodynamiczna.

Maja Biała

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

  • kwalifikacja do psychoterapii ze wstępną diagnozą  psychodynamiczną;

  • prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym;

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

Aktualnie:

Psychoterapeutka w Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio;

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

Psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (kwalifikacja i wstępna diagnoza pacjentów, prowadzenie grupowej psychoterapii psychodynamicznej w modelu „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”, wsparcie merytoryczne dla specjalistów odbywających staże kliniczne w oddziale);

Wykładowczyni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego;

Wykładowczyni psychologii klinicznej i zagadnień psychoterapii dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

Psychoterapeutka w Dolnośląskim Centrum Psychodynamicznym „Poco a poco”.

Staże zawodowe:

Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny i Oddział Psychiatryczny Całodobowy przy Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wykształcenie:

Stopień naukowy doktora nauk medycznych (w zakresie medycyny – psychologii klinicznej) uzyskany w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

Certyfikat psychoterapeutyczny nadany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 113);

Ukończony całościowy kurs psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

Magister psychologii – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Najważniejsze kursy dodatkowe:

Ukończone dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;

Specjalistyczne szkolenie w diagnozie zaburzeń osobowości i zastosowaniu SCID-II (Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV): Osobowość a psychopatologia – diagnoza osobowości i zaburzeń osobowości w praktyce klinicznej;

 

Superwizja:

mgr Janusz Kitrasiewicz, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;

mgr Andrzej Trzęsicki, Dolnośląskie Centrum Psychodynamiczne, certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów.

Bibliografia:

Jestem autorką publikacji naukowych i prezentacji na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych i psychoterapeutycznych.