Maja Biała

tel.: 691 813 898

Dr n. med. w zakresie medycyny – psychologii klinicznej (mgr psychologii). Certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej nr 113).  Psychotherapy in english.

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej). Psychologię studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim, a pracę doktorską, poświęconą zaburzeniom w obszarze osobowości, obroniłam w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Już w okresie studiów w Instytucie Psychologii uderzyło mnie, jak ogromne konsekwencje dla poznawania i przeżywania świata mają różnice w zakresie osobowości – to one, w najbardziej gruntowny sposób, kształtują sposób doświadczania siebie, innych oraz świata. Aby głębiej zrozumieć te zależności, i naukowo, i jako psychoterapeutka, wybrałam ścieżkę zawodową przebiegającą na granicy psychiatrii i psychologii klinicznej – wśród pacjentów, którzy w najbardziej wyrazisty sposób zgłaszają swoje problemy. Współpracowałam więc naukowo, diagnostycznie i terapeutycznie z różnymi oddziałami psychiatrycznymi, przede wszystkim z Oddziałem Dziennym Leczenia Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadziłam psychoterapię grupową. Kształciłam się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Staram się łączyć w swojej pracy psychoanalityczne rozumienie wewnętrznych doświadczeń moich pacjentów z perspektywą kliniczną – diagnozą i leczeniem, ukierunkowanym na zdefiniowane i ustalone przez nas cele, często dotyczące właśnie relacji z samym sobą, innymi ludźmi oraz światem. 

Maja Biała

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

  • kwalifikacja do psychoterapii ze wstępną diagnozą  psychodynamiczną;

  • prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym;

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

Aktualnie:

Psychoterapeutka w Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio;

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

Psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (kwalifikacja i wstępna diagnoza pacjentów, prowadzenie grupowej psychoterapii psychodynamicznej w modelu „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”, wsparcie merytoryczne dla specjalistów odbywających staże kliniczne w oddziale);

Wykładowczyni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego;

Wykładowczyni psychologii klinicznej i zagadnień psychoterapii dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

Psychoterapeutka w Dolnośląskim Centrum Psychodynamicznym „Poco a poco”.

Staże zawodowe:

Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny i Oddział Psychiatryczny Całodobowy przy Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wykształcenie:

Stopień naukowy doktora nauk medycznych (w zakresie medycyny – psychologii klinicznej) uzyskany w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

Certyfikat psychoterapeutyczny nadany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 113);

Ukończony całościowy kurs psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

Magister psychologii – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Najważniejsze kursy dodatkowe:

Ukończone dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;

Specjalistyczne szkolenie w diagnozie zaburzeń osobowości i zastosowaniu SCID-II (Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV): Osobowość a psychopatologia – diagnoza osobowości i zaburzeń osobowości w praktyce klinicznej;

 

Superwizja:

Superwizuję się i uczestniczę w seminariach u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, TFP, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów.

Bibliografia:

Jestem autorką publikacji naukowych i prezentacji na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych i psychoterapeutycznych.