Edyta Wierzbicka

tel.: 791 407 999

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny, diagnosta psychologiczny.

Jestem psychologiem z tytułem specjalisty psychologii klinicznej oraz psychoterapeutą psychodynamicznym.

Ukończyłam dzienne studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Będąc na ostatnim roku studiów, podjęłam pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego, ówcześnie mieszczącej się przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu. Tejże poradni pracownikiem jestem do dziś.

Specyfika mojej współpracy z pacjentami dotyczyła całej niemal dziedziny z zakresu psychopatologii, poczynając od zaburzeń rozwojowych i wynikających z nich deficytów, poprzez upośledzenie intelektualne, zaburzenia psychotyczne, dwubiegunowe, osobowościowe, depresyjne, nerwicowe na zaburzeniach adaptacyjnych kończąc. Zakres mojej wiedzy i doświadczeń poszerza również praca w Poradni Leczenia Uzależnień. Jest to jakże często spotykany problem w naszym społeczeństwie. Czasem są to dysfunkcje związane z nadużywaniem substancji, co już stanowi ryzyko stopniowego pogłębiania się problemu, a czasem są to już zaawansowane formy uzależnienia. Znajomość tego tematu pozwala mi na pewien rodzaj wrażliwości i czujności w pracy z innymi zaburzeniami. Nierozpoznanie tego problemu może niwelować skuteczność jakichkolwiek innych form oddziaływań terapeutycznych.

Po ukończeniu studiów zdecydowałam się rozpocząć szkołę psychoterapii. Najbliższy mi mentalnie okazał się nurt psychoterapii psychodynamicznej. Krakowskie Centrum Pscyhodynamiczne dało mi solidne przygotowanie do pracy psychoterapeutycznej, gdzie do dziś współpracuję z ową placówką, uczestnicząc regularnie w superwizjach absolwenckich.

Swoją wiedzę kliniczną dodatkowo poszerzałam w ramach pięcioletniej, podyplomowej specjalizacji z zakresu Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego. W ramach tego, miałam możliwość odbycia stażu w różnych miejscach z którymi dotychczas się nie zetknęłam. Były to staże na oddziale onkologicznym, neurologicznym, sądowym, leczenia nerwic, psychiatrii dzieci i młodzieży, rehabilitacji. W części tych miejsc, problemy natury psychicznej pojawiają się u pacjentów zazwyczaj w reakcji na cierpienie somatyczne. Jestem zdecydowanym zwolennikiem koncepcji ścisłego powiązania ciała z psychiką, gdzie oba te obszary względnie na siebie oddziałują, albo wzmacniając się, albo osłabiając.

Mając za sobą kilkanaście lat różnych doświadczeń zawodowych, w ramach praktyki prywatnej, konsekwentnie koncentruję się na pracy klinicznej w zakresie psychoterapii. Problemy, którymi najczęściej się zajmuję, to obszar zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń nerwicowych. Często podejmuję również współpracę z osobami zmagającymi się z zaburzeniami natury psychotycznej.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim zasadami etyki zawodowej (kodeks etyki psychologa i psychoterapeuty psychodynamicznego) oraz zasadami wynikającymi ze specyfiki psychoterapii w nurcie psychodynamicznym.

Cenię i szanuję u każdego pacjenta jego indywidualność i podmiotowość, równocześnie dbając o granice i zasady niezbędne w trakcie procesu psychoterapii.

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

  • kwalifikacja do psychoterapii z wstępną diagnozą psychologiczną oraz psychoterapeutyczną;
  • prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym;
  • poradnictwo i wsparcie psychologiczne;
  • interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach życiowych;
  • treningi rozwoju umiejętności psychologicznych (trening asertywności, trening interpersonalny, trening intrapersonalny).

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia psychoterapeutycznego):

2013 – nadal Specjalistyczna Poradnia Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio;

2008 – nadal Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny (psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza psychologiczna przy użyciu metod testowych, pomoc psychologiczna);

2003 – nadal Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, ul. Podwale 13 we Wrocławiu (psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza psychologiczna przy użyciu metod testowych, pomoc psychologiczna);

2008 – nadal Biegły dla Sądu w zakresie uzależnienia od alkoholu;

2007 – 2015 Wrocławskie Centrum Zdrowia – realizacja programów profilaktycznych w ramach współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Wrocław;

2006 – 2015 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PCZ – Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Legnicka 61 (psychoterapia psychodynamiczna indywidualna, diagnoza psychologiczna przy użyciu metod testowych, pomoc psychologiczna).

2004-2005 – Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. Borowska 2 – psycholog;

2003 – 2017 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia, ul. Podwale 13 we Wrocławiu;

2003-2004 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej – psycholog.

Wykształcenie:

Magister psychologii – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1998 – 2003, tryb dzienny);

Całościowy Kurs Psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (2004-2008), obecnie w trakcie procesu certyfikacyjnego;

Specjalizacja z Psychologii Klinicznej człowieka dorosłego, ukończony program szkolenia podyplomowego realizowanego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu;

Szkolenie z Diagnozy Klinicznej DSM IV-R realizowane przez Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie (2004);

Szkolenie z zakresu Psychoterapii Krótkoterminowej – Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie (2003-2004).

Staże kliniczne:

Oddział Psychiatryczny – Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Weigla 5 we Wrocławiu (3 miesiące);

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu (3 miesiące);

Oddział Neurologiczny – Akademicki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213 we Wrocławiu (3 miesiące);

Oddział Onkologiczny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Kamińskiego 3 we Wrocławiu (3 miesiące);

Oddział Sądowy – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu (1 miesiąc);

Oddział Psychiatrii dla dzieci i młodzieży – Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, ul. Białowieska 74a we Wrocławiu (2 miesiące);

Odział Pediatryczny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Kamińskiego 73a we Wrocławiu (2 miesiące).

Superwizja:

Aktualnie:

Superwizja grupowa – prowadzący superwizor mgr Janusz Kitrasiewicz (1 raz w miesiącu).
Superwizja grupowa – prowadzący mgr Andrzej Trzęsicki (1 raz w miesiącu).

Superwizja koleżeńska – grupa Balitowska (1 raz w miesiącu)

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej – Członek Zwyczajny;

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów – Członek Założyciel,
(dotychczasowe funkcje: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Sekretarz).

Udział w konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.