Jagoda Hrynkiewicz

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień nr 1781 (wieloletni kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia we Wrocławiu), psychoterapeuta par i małżeństw,
trener treningów i warsztatów psychologicznych (stopień II, certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 319).

         

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

konsultacje diagnostyczne dla osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, pijących w sposób szkodliwy, uzależnionych, członków rodzin osób uzależnionych, z zespołem Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i z zespołem Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD);

psychoterapia indywidualna i grupowa osób z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu oraz uzależnienia krzyżowego (np. alkohol – leki) prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym;

psychoterapia indywidualna i grupowa członków rodzin osób uzależnionych (z rozpoznaniem zaburzeń adaptacyjnych) prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym;

psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym;

krótkoterminowa psychoterapia par i małżeństw prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym;

treningi umiejętności psychologicznych realizowane w formie grupowej: Trening Asertywności, Trening Interpersonalny, Trening Rozwojowo-Terapeutyczny (prowadzone w nurcie poznawczo-behawioralnym).

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia psychoterapeutycznego):

2013 – nadal Specjalistyczna Poradnia Leczenia Zaburzeń Psychogennych Relatio;

2007 –  nadal Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Poradnia, ul. Podwale 13 we Wrocławiu;

specjalista psychoterapii uzależnień – diagnoza i psychoterapia indywidualna osób uzależnionych, współuzależnionych i zespołem DDA, prowadzenie psychoterapii grupowej, prowadzenie krótkoterminowej terapii par, prowadzenie warsztatów i treningów psychologicznych;

1984 – 2006  Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Poradnia, ul. Podwale 13 we Wrocławiu;

Kierownik Zespołu Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – tworzenie wraz z zespołem Programu Leczenia  dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, diagnozowanie pacjentów uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, z zespołem DDA, z zespołem DDD, prowadzenie treningów i warsztatów psychologicznych;

1998 –1999  Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu,

psychoterapeuta – konsultacje, wstępna diagnoza w kierunku PTSD, prowadzenie krótkoterminowej terapii behawioralno-poznawczej;

2009 do nadal – Punkt Informacyjno Konsultacyjny we Wrocławiu,

psychoterapeuta – udzielanie porad w obszarze uzależnienia, współuzależnienia, zespołu DDA, wstępna diagnoza, edukacja, udzielanie wsparcia.

  

Dotychczasowa ilość godzin przeprowadzonej psychoterapii:

psychoterapia indywidualna  około  11000 godzin;

psychoterapia grupowa około 5500 godzin;

grupowe treningi rozwoju umiejętności psychologicznych  około 5000 godzin. 

Wykształcenie:

magister pedagogiki specjalnej (specjalność: resocjalizacja) Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego;

trener II stopnia w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych, 1999 – uzyskanie rekomendacji PTP w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 319);

specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji);

studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1985);

studium Terapii Uzależnień realizowane przez  Instytut Psychologii Zdrowia PTP (2005);

szkoła Trenerów „Sieć” afiliowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1997-1998);

kurs Psychoterapii Systemowej Rodzin (160h) organizowany przez Sekcje Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2004);

kurs krótkoterminowej psychoterapii par małżeństw realizowany przez PARPA (2013);

warsztaty psychoterapeutyczne prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski (2002);

kurs Terapii Systemowej (2006);

kursy doskonalące z zakresu choreoterapii – Pracownia Terapii i Psychoedukacji „Plus” PTP (2000-2013).

Staże kliniczne w obszarze psychoterapii:

 SP ZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze, psychoterapia uzależnień (2012)

Superwizja grupowa:

2007 do teraz  Jolanta Ryniak – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  320 godzin;

2006 – Teresa M. Brandys-Tylipska  – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  70 godzin;

2003-2005 –  Leszek Kapler , superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  100 godzin.

Dotychczas odbyta ilość godzin superwizji – 490.

Aktywność w organizacjach zawodowych:

 Polskie Towarzystwo Psychologiczne  – Członek Zwyczajny

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą par, trenerem grupowym. Posiadam prawie 30-letnie doświadczenie kliniczne w psychoterapii osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA.

W swojej pracy łączę podejście behawioralno-poznawcze z elementami podejścia systemowego, humanistycznego oraz pracy z ciałem.

Prace swoją poddaję systematycznej superwizji. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym psychoterapeuty”.