Katarzyna Mykita

tel.: 606 263 461

Obszar aktywności zawodowej w Relatio :

konsultacje lekarskie wraz z leczeniem psychiatrycznym ( farmakoterapią), prowadzone są w ramach poradni HarmonyMed.

kwalifikacje do psychoterapii z określeniem wstępnej diagnozy klinicznej i psychodynamicznej,

konsultacje lekarskie pacjentów prowadzących psychoterapie w Relatio,

konsultacje lekarskie dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA,

wstępna diagnoza pacjentów z doświadczeniem traumy-w tym orzecznictwo ( opinie o stanie zdrowia) oraz kwalifikacja do krótkoterminowej psychoterapii poznawczo-behawioralnej,

wsparcie medyczne dla zespołu leczniczego Relatio.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe ( ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia psychoterapeutycznego) :

2005-nadal prywatna Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Dziedzinie Psychiatria ( konsultacje specjalistyczne psychiatryczne, psychoterapia indywidualna psychodynamiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia PTSD, krótkoterminowa psychoterapia poznawczo-behawioralna traumy, zaburzeń snu) ;

1996- nadal Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia , ul. Podwale 13 , od kwietnia 2017r ul.Lindego 19-21- konsultacje i leczenie psychiatryczne;

2010 – nadal Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ul.Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu – konsultacje psychiatryczne, farmakoterapia, psychoterapia indywidualna;

1996-2010 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych , ul. Podwale 13 we Wrocławiu- konsultacje lekarskie , farmakoterapia, psychoterapia indywidualna psychodynamiczna. Od 2003r prowadzenie psychoterapii grupowej dla pacjentów z doświadczeniem choroby psychicznej ( m.in.choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych ,depresji) oraz krótkoterminowej psychoterapii grupowej nerwic i zaburzeń osobowości.

1998-2003 Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu -diagnoza, leczenie, psychoterapia osób z Zespołem Stresu Pourazowego oraz w stanach kryzysowych, po doświadczeniu sytuacji traumatycznych ( m.in w trakcie powodzi na Dolnym Śląsku w 1997r oraz w powiecie Sucha Beskidzka w 2001r). Stałe dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, prowadzenie skzoleń w zakresie interwencji kryzysowej, zaburzeń stresowych pourazowtych ( PTSD), mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych .

Wykształcenie:

Lekarz medycyny-Wydział Lekarski Akademii medycznej we Wrocławiu (1989-1995r) ;

Specjalista psychiatra- ( specjalizacja z psychiatrii 2003);

Psychoterapeuta psychodynamiczny -Absolwentka Całościowego Szkolenia z Psychoterapii pod kierownictwem dr Piotra Drozdowskiego. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do prowadzenia psychoterapii . Stała superwizja u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dr n.med. Janusza Morasiewicza ;

Diagnostyka , interwencja kryzysowa i psychoterapia w Zespole Stresu Pourazowego– kurs realizowany przez Institute for Psychotrauma Utrcht, Holandia ( prof. Rolf Kleber oraz dr Carlo Mittendorf )

Warsztaty z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej ( Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy) – prowadzenie Allan Abbas,profesor psychiatrii i psychologii na Dalhousie University w Halifax w Kanadzie

Seminaria psychoanalityczne ( od 2010r do nadal, raz w miesiącu) -prowadzący mgr Krzysztof Srebrny

Staże kliniczne w obszarze psychoterapii:

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ( 2016, 3 miesiące)

SUPERWIZJE:

Superwizja indywidualna i grupowa-prowadzący superwizor dr n.med.Janusz Morasiewicz (od 2003) ;

Suprewizja grupowa psychoanalityczna-prowadzący mgr Krzysztof Srebrny (od 2010) ;

Superwizja grupowa -prowadzący superwizor mgr Jolanta Ryniak (od 2008)

Udział w balintonowskiej koleżeńskiej grupie superwizyjnej, spotkania ( co 4 tygodnie ) od maja 2008r.

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego . Członek Zarządu filii Wrocławskiej .

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów .Członek Założyciel , Członek Zarządu I kadencji.

,,Będąc lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem mam możliwość pełniejszego rozumienia zgłaszanych problemów co pozwala mi dobrać leczenie indywidualnie do potrzeb, możliwości i gotowości pacjenta.

W pracy lekarza doceniam wartość kontaktu terapeutycznego , uważnie słucham i oferuje moim pacjentom pomoc w przezwyciężaniu trudności , cierpienia i wprowadzaniu zmian”.