Lidia Zawieja

tel.: 502 846 041

Pedagog, socjoterapeuta, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Specjalista w obszarze interwencji kryzysowej, psychoedukacji, terapii młodzieży, a także diagnozy i psychoterapii osób z trudnością w kontroli impulsów.

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym oraz certyfikowanym specjalistą do spraw przemocy oraz pracy terapeutycznej z ofiarami i sprawcami przemocy. Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Socjoterapii i Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej, m.in. 11 lat pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, 10 lat pracy w Ośrodku Terapeutycznym „Akson”, miałam okazję przekonać się jak istotnym dla efektywnej pomocy w obszarze psychoterapii, interwencji kryzysowej czy psychoedukacji jest spójny sposób myślenia. Dlatego w każdym z obszarów interesujących mnie zawodowo przyjmuję psychodynamiczny paradygmat rozumienia problematyki, z jaką zwracają się do mnie pacjenci.

Przygotowanie pedagogiczne i socjoterapeutyczne oraz liczne doświadczenia w tym zakresie sprawiają, że poza obszarem psychoterapii osób dorosłych, odnajduję dużą satysfakcję zawodową z powodzeniem pracując terapeutycznie z młodzieżą, a także psychoedukacyjnie z rodzicami. Posiadam również bogate doświadczenie w pracy z osobami mającymi trudność z nadmierną agresywnością i kontrolą impulsów.

Jestem przekonana, że terapeuta, poza empatią i zaangażowaniem w pracę z pacjentem, powinien nieustanne pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną. Dzięki stosowaniu tej zasady na przestrzeni lat miałam okazję wiele się nauczyć, a aktualnie sama mam przyjemność dzielić się kompetencjami z innymi. Należę do grona pedagogicznego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, gościnnie Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzę warsztaty i szkolenia dla pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych, policji, brałam udział ekspercki w pracach Zespołu ds. opracowania programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej.

W obszarze mojego zainteresowania zawodowego pozostaje rozumienie i leczenie zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju oraz lęków, nadmiernej drażliwości i braku kontroli impulsów. Dużą wagę przykładam do psychoedukacji i rozwoju rodziców i opiekunów, prowadząc Trening Umiejętności Wychowawczych – SUPERodzic.

Lidia Zawieja

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

  • prowadzenie konsultacji terapeutycznych,

  • interwencja kryzysowa,

  • prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym dla dorosłych i młodzieży powyżej 14. roku życia,

  • prowadzenie warsztatów i konsultacji dla Rodziców i Opiekunów – SUPERodzic: Trening Umiejętności Wychowawczych,

  • prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla osób mających trudność w kontroli impulsów.

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe:

Aktualnie:

Psychoterapeuta w Relatio

Psychoterapeuta w Ośrodku Terapeutycznym

Wykładowca w Instytucie Psychologii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:

2016-2017 gościnne prowadzenie ćwiczeń ze studentami studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie Projektami Społecznymi w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego;

2013 -2017 konsultant merytoryczny w Ośrodku Terapeutycznym Stowarzyszenia Pomocy Akson we Wrocławiu (konsultacje, poradnictwo, oraz wsparcie superwizyjne pracowników);

2009 – nadal psychoterapeuta w Ośrodku Terapeutycznym Stowarzyszenia Pomocy Akson we Wrocławiu. Diagnoza, pomoc psychologiczna i krótkoterminowa psychoterapia dla osób z nadmierną drażliwością i trudnością w kontroli impulsów. Psychoterapia psychodynamiczna, prowadzenie grup psychoterapeutycznych i psychoedukacyjnych;

2006 – 2017 pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Pomocy Akson. Interwencja Kryzysowa, pomoc psychologiczna, prowadzenie wsparcia oraz obsługa całodobowego telefonu interwencyjnego;

2004 – 2014 realizacja i współrealizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach;

2013 udział ekspercki w pracach Zespołu ds. opracowania programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej;

2012 – 2013 realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie dla PCPR w Świdnicy; prowadzenie zajęć grupowych dla rodziców w oparciu o trening umiejętności wychowawczych; prowadzenie konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych dla mężczyzn stosujących przemoc domową;

2012 przeprowadzenie szkolenia, dla nauczycieli Gimnazjum im. W. S. Reymonta w Marcinowicach z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole oraz trudności wychowawczych w gimnazjum;

2012 prowadzenie warsztatów dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej z zakresu pracy ze sprawcami przemocy domowej;

2010 prowadzenie szkoleń dla kuratorów zawodowych: „Sprawcy Przemocy Domowej”;

2009 – 2013 koordynator merytoryczny w Ośrodku Terapeutycznym dla Sprawców Przemocy;

2009 – 2010 prowadzenie warsztatów profilaktycznych, treningów dla dzieci ze świetlicy „Iskierki”;

2008 – 2010 prowadzenie szkoleń z zakresu Interwencji w Przypadku Przemocy w Rodzinie, dla funkcjonariuszy policji, kuratorów społecznych, pedagogów, psychologów;

2007 – 2009 pedagog w Ośrodku Terapeutycznym dla sprawców przemocy Stowarzyszenia Pomocy Akson; konsultacje i wsparcie osób dotkniętych przemocą domową;

2008 prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży w LO;

2007 konsultacje dla rodzin z problemem przemocy domowej, praca w ramach Zespołu Środowiskowej Pracy z Rodziną;

2007 współprowadzenie seminarium dla pracowników pomocy społecznej i funkcjonariuszy policji z terenu województwa dolnośląskiego poświęcone tematyce przemocy;

2005 – 2008 wychowawca w Świetlicy Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO;

2003 – 2005 wolontariat w świetlicy Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii EVOLUTIO.

Wykształcenie :

magister pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalizacji resocjalizacja; studia stacjonarne;

absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, Studium Psychoterapii Młodzieży, Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – podyplomowe szkolenia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Inne ukończone szkolenia zawodowe:

2016 – „Praca ze sprawcą przemocy domowej w ujęciu systemowym”- Interactive-Academie Antwerpia Belgia

2014 – „Szkolenie dla osób prowadzących terapię dla sprawców przemocy z zakresu: Praca ze sprawcami zaburzonymi osobowościowo”

2014 – „Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci”

2013 – „Motywowanie sprawców przemocy domowej do zmiany, jako proces tworzenia wartości”;

2008 – 2011 – Certyfikat Specjalisty do spraw przemocy oraz pracy terapeutycznej
z ofiarami i sprawcami przemocy (nr 4/1/PPP/WCZSPZOZ);

2009 – „Dziecko krzywdzone – Diagnoza i Interwencja”;

2009 – „Metodologia pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem”;

2009 – szkolenie zaawansowane dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie;

2008 – „Rozwiązywanie problemów w grupie”;

2008 „Mediacja – metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania kryzysom”;

2008 – „Diagnozowanie problemów i prowadzenie psychoterapii sprawców przemocy domowej”;

2004-2005 – szkolenie w zakresie obrony przed przemocą w rodzinie (rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka Zespołu Dziecka Maltretowanego);

2003 – Trening twórczego myślenia i działania.

Superwizja:

superwizja grupowa – prowadzący mgr Paweł Glita

superwizja indywidualna – prowadzący mgr Marcin Kramek

superwizja grupowa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – od 2008 r. prowadzona przez Macieja Wacholca, Pawła Glitę, Andrzeja Trzęsickiego, Marcina Kramka

superwizja podczas stażu w Oddziale Leczenia Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii UMW – prowadzący superwizor prof. dr hab. Adela Barabasz

Aktywność w organizacjach zawodowych:

członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

członek Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

członek-założyciel Stowarzyszenia Adesse