Maciej Wójcik

tel.: 504 191 581

Psycholog. Certyfikowany superwizor (cerrtyfiakt nr 39) i psychoterapeuta (certyfikat nr 103) Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Certyfikowany psychoterapeuta (certyfiakt nr 317) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. W latach 2010-2020 psychoterapeuta Oddziału Lecznia Nerwic w Katedrze i Klince Psychiatrii UM. 


Jestem psychologiem, cerrtyfikowanym superwizorem (certyfikat nr 39) i psychoterapeutą (certyfikat nr 103) Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz certyfikowanym (certyfiakt nr 317) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracownikiem Krakowskiego Centrum Psyhodynamicznego. 

 

Ukończyłem Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kolejno dwuletnie Studium Socjoterapii Młodzieży i czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej KCP w Krakowie, której obecnie mam przyjemność być współpracownikiem jako członek kadry dydaktycznej i superwizor szkoleniowy. Aktualnie podnoszę swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu – TFP) organizowanym przez Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA) pod superwizją dr. Dergio Dazziego.

Doświadczenie kliniczne miałem okazję budować pracując we wiodących ośrodkach medycznych, świadczących opiekę psychiatryczną we Wrocławiu m.in. przez 3 lata jako psychoterapeuta w III Oddziele Dziennym Psychiatrycznym DCZP we Wrocławiu oraz przez 9 lat jako psychoterapeuta w Klinicznym Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu. Bycie częścią zespołów klinicznych to niezliczona ilość godzin spędzonych na rozmowach dotyczących wątpliwości diagnostycznych, weryfikacji rozumienia dynamiki intrapsychicznej pacjentów, kształtowaniu strategii leczenia i reflektowaniu zasadności poszczególnych interwencji terapeutycznych. To także kontakt i leczenie pacjentów z szerokiego spektrum problemów psychicznych. Przykładam dużą wagę do tych doświadczeń, gdyż równolegle do pogłębiania wiedzy teoretycznej z zakresu psychoterapii i psychiatrii psychodynamicznej, kształtowały moją tożsamość zawodową.

W swojej praktyce wielokrotnie miałem okazję przekonać się jak dolegliwości, pochodzące ze strony psyche, stają się źródłem cierpienia, braku satysfakcji i zubożenia w wielu sferach życia moich pacjentów. Jednocześnie doświadczenia zawodowe pozwoliły mi upewnić się, co do efektywności psychoterapii psychodynamicznej jako metody leczenia, prowadzącej nie tylko do trwałej redukcji przykrych symptomów, ale i do dojrzalszego i pełniejszego funkcjonowania w kluczowych obszarach życia wewnętrznego i społecznego.

Zainteresowania zawodowe ogniskuję wokół rozumienia i leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń cech i struktury osobowości, zespołów lękowych, a także zaburzeń nastroju. Za zasadnicze dla powodzenia procesu leczenia uważam rzetelną diagnozę problematyki pacjenta, a także klarowne zdefiniowanie celów terapii oraz zreflektowanie motywacji do zmiany. Każdorazowo z pełną odpowiedzialnością i szacunkiem dla osoby szukającej pomocy angażuję się w proces diagnozy i leczenia. Aby stale reflektować prowadzone procesy terapeutyczne, przykładam dużą wagę do regularnego superwizowania swojej pracy.

Maciej Wójcik

Obszar aktywności zawodowej w RELATIO:

  • konsultacje psychologiczne wraz ze wstępną diagnozą kliniczną i psychodynamiczną,

  • psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

Aktualnie:

Psychoterapeuta w Relatio

Współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego Psychodynamicznym (ośrodek szkoleniowy rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej) : psychoterapeuta szkoleniowy w ramach grupy analitycznej self-expierience dla przyszłych psychoterapeutów w Krakowskim Centrum, superwizor szkoleniowy, członek kadry dydaktycznej

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

W latach 2010-2020 psychoterapeuta w Klinicznym Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu (kwalifikacja i wstępna diagnoza pacjentów, prowadzenie psychoterapii psychodynamicznej w modelu „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”, wsparcie merytoryczne dla specjalistów odbywających staże kliniczne w oddziale)

Psychoterapeuta w Ośrodku Terapeutycznym „Akson” we Wrocławiu zajmującym się ofiarami i sprawcami przemocy (konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz prowadzenie grup psychoterapeutycznych oraz psychoedukacyjnych)

III Oddział Dzienny Psychiatryczny Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (wcześniejszy SZPOZ), praca na stanowisku psychologa i psychoterapeuty (diagnoza psychologiczna i psychodynamiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów oddziału)

Gabinet psychoterapeutyczny w ramach Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii „Superego” we Wrocławiu (prowadzenie konsultacji psychologicznych i długoterminowej psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym)

Psychoterapeuta, psycholog w ramach Zespołu Psychiatrii Środowiskowej Ekumenicznej Stacji Opieki (psychoterapia grupowa osób z zaburzeniami psychotycznymi)

Psychoterapeuta i współautor programu „Promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym” we współpracy Wydziałem Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w ramach programu prowadzenie dwóch grup psychoterapeutycznych długoterminowych dla osób z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości oraz z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej)

Psychoterapeuta w PZP Akme-d (prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychoterapii indywidualnej)

Praca z młodzieżą w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ośrodku KARAN

Wykształcenie:

Magister psychologii – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Certyfikowany Psychoterapeuta Psychodynamiczny. Ukończony całościowy kurs psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Ukończone dwuletnie Studium Socjoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Inne ukończone szkolenia zawodowe:

Trening Zastępowania Agresji organizowany przez Warszawski Instytut Profilaktyki

Staże kliniczne:

staż kliniczny (okres 2 lat) w charakterze koterapeuty w grupie self-expierience (analityczna grupa terapeutyczna) w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

staż kliniczny (1,5 miesiąca) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Poradnia

Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, ul. Podwale 13 we Wrocławiu

Superwizja:

Aktualnie:

Superwizja indywidualna w wymiarze 2 godz. miesięcznie – prowadzący superwizor mgr Maciej Wilk, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Superwizja TFP 1,5 godz tygodniow. dott. Sergio Dazzi. Teacher supervisor Transference Focused Psychotherapy Member Executive Board ISTFP (International Society for Transference Focused Psychotherapy)

Superwizja grupowa – prowadzący dr Aleksander Beszłej w wymiarze 4,5 godz. miesięcznie

Koleżeńska grupa superwizyjna – w wymiarze 3 godz. miesięcznie

Wcześniej:

prof. Adela Barabasz – superwizja w ramach DCZP oraz OLN

mgr Piotr Miszewski – superwizja grupowa

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – członek Rady Programowej

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów – Członek Założyciel, Sekretarz Stowarzyszenia