Magdalena Gawlik

Psycholog. Certyfikowana psychoterapeutka w Polskim Towarzystwie Psychologicznym (certyfikat nr 304). W latach 2010-2020 psychoterapeuta Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Obszar aktywności zawodowej w Relatio:

Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dorosłych

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

Aktualnie

Psychoterapeuta w Relatio

Psychoterapeuta w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu (kwalifikacja i wstępna diagnoza pacjentów, prowadzenie psychoterapii psychodynamicznej w modelu „psychoterapii indywidualnej na tle grupy”, wsparcie merytoryczne dla specjalistów odbywających staże kliniczne w oddziale);

Od 2006 – aktualnie Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny (psychoterapia indywidualna, konsultacje psychologiczne)

Psychoterapeutka i współautorka programu „Grupy wsparcia dla osób w kryzysie z powodu rozwodu lub rozstania z partnerem” realizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Evolutio” i Wydziałem Zdrowia Gminy Wrocław (konsultacje psychologiczne, prowadzenie grup wsparcia);

Psychoterapeutka i współautorka programu „Wspólna taktyka to skuteczna profilaktyka” kompleksowa, wzajemnie uzupełniająca się specjalistyczna pomoc skierowana odpowiednio do młodzieży oraz jej najbliższego otoczenia czyli rodziców oraz profesjonalistów (konsultacje psychologiczne, grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży, szkolenie dla profesjonalistów dotyczące specyfiki okresu dorastania, grupa edukacyjno- warsztatowa dla rodziców), działania realizowane w ramach Stowarzyszenia Adesse na terenie miasta Świdnica;

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy we Wrocławiu, praca na stanowisku psychologa (diagnoza dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna rodzinie, socjoterapia młodzieży)

I Oddział Psychiatryczny Całodobowy Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  (wcześniejszy SZPOZ), praca na stanowisku psychologa;

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  (wcześniejszy SZPOZ), praca na stanowisku psychologa i psychoterapeuty;

Psychoterapeutka, współprowadząca grypy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie realizowanej we współpracy ze stowarzyszeniami i Wydziałem Zdrowia Gminy Wrocław (konsultacje psychologiczne, prowadzenie grup wsparcia);

Psychoterapeutka w Poradni Zdrowia Psychicznego „Centrum Ikar” we Wrocławiu (konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna, wsparcie i poradnictwo);

Prowadząca zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

Wykształcenie:

magister psychologii – Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego;

dyplomowana Psychoterapeutka Psychodynamiczna. Ukończony całościowy kurs psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane  przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej;

ukończone dwuletnie Studium Socjoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Inne ukończone szkolenia zawodowe:

Trening Zastępowania Agresji organizowany przez Warszawski Instytut Profilaktyki;

Staże kliniczne:

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

Superwizja:

Superwizja indywidualna (raz w tygodniu): prowadzący superwizor Izabela Budniak- certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Superwizja grupowa (grupa seminaryjno-superwizyjna, raz w miesiącu): prowadzący superwizor Krzysztof Srebrny, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Aktywność w organizacja zawodowych:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne- Członek Zwyczajny

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów – Członek Założyciel