Małgorzata Butyńska

tel.: 509 247 553

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i pedagogiem.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dyplom pedagoga w zakresie resocjalizacji uzyskałam na Akademii Pedagogicznej im. J.Długosza w Częstochowie.

Od 2009 roku pracuję jako psychoterapeuta prowadząc terapię grupową i indywidualną – zarówno w placówkach służby zdrowia jak i w ramach praktyki prywatnej. Mam duże doświadczenie kliniczne, które zdobywałam w ośrodkach świadczących opiekę psychiatryczną na Śląsku m.in Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia w Gliwicach, Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu, Oddziale Leczenia Nerwic w Sosnowcu, Poradni Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.

Przez 10 lat pracowałam jako psycholog i psychoterapeta w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym w Chorzowie, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną oraz grupową.

W latach 2010 do 2021 współpracowałam z Klinicznym Oddziałem Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu, gdzie prowadziłam warsztaty w ramach Szkoły Atopii dla pacjentów oraz rodzin pacjentów z problemami psychodermatologicznymi.

W latach 2017 do 2023r. pracowałam jako psychoterapeuta w prywatnej poradni – Klinika Zdrowego Umysłu we Wrocławiu.

Swoją pomoc oferuję osobom, które doświadczają trudności w życiu osobistym i zawodowym, które mają poczucie braku radości życia, przeżywają poczucie bezradności lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W pracy z pacjentami dbam o komfort, poczucie stałości i bezpieczeństwa w relacji terapeutycznej.

W swojej pracy kieruję się zasadami Etyki Psychologicznej jak i dobrem pacjenta.

Stale podnoszę własne kwalifikacje, m.in. przez udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii oraz poddając pracę regularnej superwizji, czyli merytorycznemu nadzorowi procesów leczniczych z zachowaniem anonimowości pacjentów.

Superwizja:

aktualnie:

mgr Maciej Wójcik – superwizja grupowa

wcześniej:

mgr Bożena Gramatyka- superwizja grupowa

mgr Paweł Glita- superwizja Grupowa

dr. Adam Curyło- superwizja grupowa

Aktywność w organizacjach zawodowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Obszar aktywności zawodowej :

konsultacje psychologiczne ,

psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym.