Marta Karpińska

tel.: 663 333 035

Psycholog. Dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna. W trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Obszar aktywności zawodowej w Relatio

 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym dla dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia
 • kwalifikacja do psychoterapii ze wstępną diagnozą psychologiczną i psychodynamiczną
 • psychoterapia okołoporodowa

Aktualnie:

 • Psychoterapeuta w Relatio (psychoterapia indywidualana)
 • Psychoterapeuta, diagnosta w Wrocławskim Centrum Zdrowia+ (kwalifikacja i wstępna diagnoza pacjentów, prowadzenie psychoterapii psychodynamicznej)

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

 • Psychoterapeutka, psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego w Lubinie (konsultacje psychologiczne, diagnoza i opracowywanie opinii psychologicznych, psychoterapia indywidualna).
 • Psychoterapeutka, psycholog w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Rehabilitacyjnym w Lubinie (prowadzenie psychoterapii grupwej oraz grupy wsparcia, prowadzanie socjoterapii na oddziale rehabilitacyjnym).
 • Psycholog środowiskowy w AbleCare Disability Service Australia (ocena indywidualnych potrzeb klienta i zarządzanie jego sprawami, terapia indywidualna w charakterze wsparcia i wzbudzania potencjału i aktywizacji, tworzenie planów wsparcia, współpraca z innymi specjalistami w ramach realizacji planów).
 • Psycholog, psychoterapeuta Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno Leczniczy „PROVITA” we Wrocławiu ( diagnoza, opracowywanie opinii psychologicznych i planu terapii kognitywnej, terapia indywidualna i grupowa z pacjentami z problemami neurologicznymi, ścisła współpraca z lekarzami i rehabilitantami).
 • Psycholog w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach (psychoterapia indywidualna z wychowankami placówki, socjoterapia i psychoterapia grupowa, współpraca z wychowawcami).

Wykształcenie:

Aktualnie

 • w trakcje szkolenia specjalizacyjnego z Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • magister psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu – specjalność psychologia kliniczna, 2009
 • dwuletnie Studium Socjoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, 2010
 • dyplomowana psychoterapeutka psychodynamicznaSzkoła Psychoterapii Psychodynamicznej. Całościowy czteroletni kurs psychoterapii realizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (specjalistyczne szkolenie podyplomowe akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, 2014

Inne ukończone szkolenia, kursy zawodowe:

 • Seminarium. Psychoterapeutyczna opieka okołoporodowa, praca z diadą, Wrocław 2019
 • Seminarium. Pracy terapeutcznej z młodzieżą, Wrocław 2019
 • Szkolenie z adaptacji wywiadu strukturyzowanego STIPO-R na temat organizacji osobowości z prof. Stephan Doering, Wrocław 2019
 • Szkolenie z Neuropsychologi, sctpb Sopot 2018
 • Podejście Montessori w pracy z osobami starszymi i z otępieniem, Canberra, Australia, 2015
 • Red Cross Australia– szkolenie wew. z zakresu interwencji kryzysowej w pracy z osobami podatnymi na zranienia, Canberra, Australia 2015
 • Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i os. dorosłych, Pracownia Logos, 2012
 • Interwencja kryzysowa, Pracownia SuperEgo Wrocław, 2008
 • Uprawnienia pedagogiczne – Kwalifikacje pedagogiczne

Superwizja:

 • superwizja grupowa – prowadzący mgr Paweł Glita
 • superwizja grupowa – prowadzący mgr Marcin Kramek
 • superwizja Indywidualna – prowadząca Ewa Musiał

Wcześniej:

 • superwizja podczas pracy w poradni – dr Aleksander Beszłej
 • superwizja podczas Szkolenia – prowadząca Katarzyna Gwódź

Aktywność w organizacjach zawodowych:

 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • Członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów