Violetta Lamcha

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień nr 772.

Obszar aktywności w Relatio

diagnozowanie uzależnień, picia szkodliwego i ryzykownego

prowadzenie psychoterapii uzależnień w nurcie behawioralno-poznawczym

pomoc rodzinom osób uzależnionych w formie konsultacji i psychoterapii

psychoterapia DDA

prowadzenie interwencji kryzysowej w trudnych sytuacjach życiowych

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe

2015 – nadal Specjalistyczna Poradnia Leczenia i Psychoterapii Zaburzeń Psychogennych Relatio

1986 – nadal PoradniaTerapii Uzależnień i Współuzależnienia SP ZOZ,

ul. Podwale 13 we Wrocławiu:

diagnozowanie uzależnień, współuzależnień i DDA

prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych na etapie podstawowym i pogłębionym oraz psychoterapii indywidualnej DDA

od ponad 20 lat prowadzenie treningów grupowych w ramach współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta we Wrocławiu ( treningi interpersonalne, treningi asertywności, treningi pracy nad złością)

1999-2005 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu

praca z traumą, praca z osobami doświadczającymi przemocy

praca ze sprawcami przemocy

prowadzenie interwencji kryzysowej

Wykształcenie zawodowe

Magister psychologii, Uniwersytet Wrocławski 1981-1986

Studium Pomocy Psychologicznej 1987-1988

Szkoła Trenerów „Sieć” we Wrocławiu 1996-1997

Szkoła Psychoterapii Uzależnień w Krakowie 2008; certyfikat psychoterapeuty uzależnień nr 772

Staże kliniczne

SP ZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze 2009

Superwizje

2007 – nadal superwizja grupowa 1 raz w miesiącu; superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mgr Jolanta Ryniak

2009 superwizja grupowa; superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mgr Bożena Oniszczenko 40 godz.

2006 superwizja grupowa; superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mgr Teresa Brandys- Tylipska 70 godz.