Nerwice & Lęk: Leczenie Psychodynamiczne

 

Nerwice należą do najczęstszych zaburzeń psychicznych – ich istotą jest występowanie lęku jako dominującego objawu patogennego. Stąd też i inna nazwa nerwic – zaburzenia lękowe, która trafnie określa główne źródło cierpienia pacjentów.

Lęk przybierać może bardzo różną postać objawową – zawsze jednak jest on doświadczany przez pacjenta jako bardzo nieprzyjemny i wyczerpujący stan emocjonalny. Towarzyszą mu często przykre objawy somatyczne – pocenie się, czerwienie, uczucie zatykania lub duszenia, kołatania serca, ucisk w klatce piersiowej, uczucie gorąca i palenia skóry, ucisk i bóle głowy, bóle brzucha, nudności, rozwolnienie.

W zespole lęku uogólnionego lęk odczuwany jest jako stale towarzyszące, nieprzyjemne uczucie strachu, dyskomfortu, niepokoju lub napięcia (lęk wolno płynący lub uogólniony) o różnym stopniu nasilenia. Lęk wtedy męczy i wyczerpuje pacjenta.

W zespole lęku panicznego lęk odczuwany jako intensywne, nagłe, nieuzasadnione sytuacją zewnętrzną uczucie bardzo silnego strachu czy wręcz paniki (lęk napadowy lub paniczny) z towarzyszącymi mu wtedy myślami o groźbie śmieci czy omdlenia. Lęk wtedy obezwładnia i paraliżuje pacjenta.

W fobii społecznej lęk odczuwany jako powtarzająca się intensywna reakcja lękowa w sytuacji konieczności przebywania z innymi ludźmi (zazwyczaj mniej nam znanymi), poznawania nowych osób, występowania publicznie (również w szkole czy na uczelni), czyli w różnych sytuacjach społecznych. Lęk wtedy izoluje i ogranicza pacjenta.

Lek może być też odczuwany jako powtarzająca się intensywna reakcja lękowa w odpowiedzi na różne swoiste bodźce – możemy mówić wtedy o fobiach izolowanych (np. fobia krwi, burz, owadów i wiele innych).

Natręctwa to często występujący objaw nerwicowy będący przyczyną olbrzymich cierpień dla doświadczających ich pacjentów. Natręctwa przybierają charakter myśli natrętnych, czyli obsesji oraz czynności natrętnych, czyli kompulsji.

Obsesje czyli myśli natrętne mają charakter często powtarzających się, niechcianych myśli, których treść jest przykra, odstręczająca czy wręcz przerażająca dla pacjenta. Zazwyczaj dotyczą one tych obszarów życia, które są szczególnie istotne dla pacjentów – np. osoby religijne mogą doświadczać natrętnych myśli bluźnierczych, rodzice miewają myśli na temat skrzywdzenia swoich dzieci, inni – skrajnego lęku przed zarazkami i brudem, itd.

Kompulsje mają charakter powtarzających się, niechcianych przez pacjenta czynności, których wykonywanie jest przeżywane przez niego jako bezsensowne czy wręcz absurdalne. Próba oporu wobec ich wykonywania wywojuje jednak u pacjenta z zespołem natręctw silne i bardzo nieprzyjemne napięcie emocjonalne. Czynności natrętne maja bardzo różny charakter – do najczęstszych należą kompulsywne zamykanie drzwi i okien, sprawdzanie drzwi, mycie rąk, mycie przedmiotów, unikanie określonych miejsc, itd.

Reasumując – objawy nerwicowe mają bardzo różny obraz kliniczny, zawsze jednak obniżają jakość życia doświadczających ich pacjentów. Nerwica jest poważnym schorzeniem i dlatego wymaga podjęcia konkretnego leczenia.

Wybór metody leczenia nerwic wydaje się oczywisty – optymalną, najskuteczniejszą formą pomocy pacjentowi jest psychoterapia psychodynamiczna. Dlaczego ?

Kluczowa jest tutaj etiologia nerwicy – jeśli objawy lękowe nie mają charakteru reaktywnego (czyli sytuacyjnego) to ich źródłem są na pewno wewnątrzpsychiczne napięcia. Nieświadomy konflikt uwarunkowany sprzecznymi impulsami – potrzeb popędowych, uwewnętrznionych norm moralnych i wymogami rzeczywistości rodzi lęk i jego nerwicowe następstwa. Tylko poznanie i rozwiązanie nieświadomych konfliktów w trakcie psychoterapii psychodynamicznej daje szansę na trwałą poprawę samopoczucia.

Leczenie farmakologiczne ma terapii zaburzeń lękowych znaczenie wspierające – w sytuacji dużego nasilenia objawów włączamy leki przeciwlękowe po to aby zmniejszyć dyskomfort psycho-fizyczny pacjenta. Psychiatra psychodynamiczny jest w stanie zaordynować leczenie farmakologiczne uwzględniając nie tylko zewnętrzne objawy z jakimi zgłasza się pacjenta, ale też rozumiejąc znaczenie wewnątrzpsychicznych mechanizmów nerwicowych. Pozwala to na zarówno na najbardziej efektywny dobór leków, ale i na ograniczenie czasu jego trwania do niezbędnego minimum.

Jeśli masz poczucie, że towarzyszą ci objawy lękowe i nie wiesz jaką metodę leczenia wybrać zgłoś się od Specjalistycznej Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio i umów się na pierwszą wizytę konsultacyjną prowadzoną przez psychiatrę psychodynamicznego.

Jeśli jesteś masz objawy lękowe / nerwicowe i jesteś zdecydowany na podjęcie psychoterapii zgłoś się od Specjalistycznej Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio i umów się na pierwszą wizytę konsultacyjną prowadzoną przez psychoterapeutę psychodynamicznego.