PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Okres dojrzewania jest często czasem trudnym dla rodzicow, jednak wiele trudniejszym dla młodego człowieka, który wchodzi w życie, przeżywając wiele, często sprzecznych, emocji. Jest to czas szeregu przemian rozwojowych, dotyczących wyglądu zewnętrznego, tożsamości, zmian społecznych i intensywnego życia emocjonalnego. Konflikty emocjonalne mogą powodować trudności w relacjach z rodzicami, nauczycielami czy rowieśnikami.

Nastolatek mierzy się z wieloma pytaniami dotyczącymi norm, wartości czy sensu życia, na które często trudno znaleźć satysfakcjonującą odpowiedź. Może doświadczać wtedy niezrozumiałych nastrojów, niepokojących zachowań czy gwałtownych reakcji somatycznych i emocjonalnych. Okres wkraczania w dorosłość wiąże się z dokonywaniem wielu niełatwych wyborów, podejmowaniem nowych działań i pełnieniu nowych ról. Często zwiększają się również wymagania rodziny czy społeczeństwa, co może budzić wątpliwości, lęki, konflikty.

Czasami naturalne dylematy okresu dorastania przekraczają możliwości młodego człowieka do samodzielnego poradzenia sobie z nimi, a ze względu na to, iż w tym okresie najbliższe otoczenie często jest również polem ich doświadczania nie zawsze może stanowić adekwatne oparcie. Dlatego z pomocą w poradzeniu sobie z budowaniem dorosłej tożsamości, radzeniem sobie z konfliktami interpersonalnymi, intensywnymi emocjami, dylematami związanymi z wchodzeniem w nowe role społeczne, rozumieniem zagrożeń płynących z nazbyt gwałtownego buntu przy jednoczesnym nadawaniu rozumienia kształtującej się autonomi może przyjść wykwalifikowany w pracy z młodzieżą psychoterapeuta.

Wskazaniami do konsultacji z Psychoterapeutą są:

 • Doświadczanie niepokoju, lęk lub duży strach, przygnębienie, małe poczucie wartości, stany depresyjne, silne napięcie, stres, obsesyjne – uporczywe myśli, niechęć do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, brak motywacji do nauki.

 • Nieożność komunikacji rodzicami, nauczycielami itp.

 • Przeżywanie konfliktów i kryzysów.

 • Trudności w szkole, pogorszenie w nauce.

 • Kłopoty z koncentracją uwagi

 • Wzmożony stres, nieumiejętnosć radzenia sobie z nim.

 • Nadpobudliwość psychoruchowa, tiki.

 • Zmienne nastroje, emocje, nad którymi nastolatek nie potrafi zapanować.

 • Problemy z agresją lub skrajną nieśmiałością,

 • Poczucie braku sensu życia.

 • Doświadczenie uczucia pustki w relacjach z innymi.

 • Różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie(tzw. psychosomatyczne).

 • Kłopoty z jedzeniem ( anoreksja, bulimia i otyłość).

 • Sytuacje kryzysowe (trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba).

 • Doświadczenie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej.

 • Występowanie zachowań ryzykownych, uzależnienia.

 • Chęć lepszego radzienia sobie w życiu, wykorzystywanie w pełni swoich możliwości życioweych.

Jedną z form pomocy psychologicznej dla nastolatków jest psychoterapia, poprzedzona konsultacją/ konsultacjami nastolatka i rodziców z psychoterapeutą, która umożliwi zrozumienie trudności i ustalenie najlepszej pomocy. Konsultacje mają służyć zebraniu informacji na temat bieżącej sytuacji rodziny i nastolatka, zgłaszanych trudności oraz oczekiwań co do psychoterapii. Przymowani są adolescenci od 14-go roku życia.

Zwłaszcza psychoterapia psychodynamiczna jest efektywna w pomocy w opisanych wyżej problemach. W jej rdzeniu diagnostycznym leży dogłębne rozumienie perspektywy rozwojowej, co pozwala spojrzeć na trudności młodego dorosłego szerzej niż jedynie przez pryzmant perspektywy socjologicznej czy interpersonalnej, co ma przełożenie na bardziej kompleksową terapię.

W trakcie sesji terapeutycznych budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące możliwości rozwojowe młodego człowieka, uzyskanie zmiany w sferach problemowych, zwiększenie satysfakcji i chęci do życia.

Lidia Zawieja – psychoterapeutka psychodynamiczna, socjoterapeutka, pedagog. Wieloletni pracownik placówek specjalizujących się w pomocy rodzinie. Niestrudzony przewodnik na krętych ścieżkach dojrzewania.