PROBLEMY FUNKCJONALNE

 

 

Problemy funkcjonalne są powtarzającymi się, długoterminowymi i dotkliwymi emocjonalnie trudnościami w obszarze relacji, życia zawodowego i rodzinnego.

Problemy funkcjonalne mogą być odbiciem dysfunkcji osobowościowych – toteż ich modyfikacja możliwa jest w procesie psychoterapii psychodynamicznej.

 

Problemy funkcjonalne w relacjach dotyczą kluczowych obszarów życia każdego z nas – zdolności do tworzenia trwałych związków miłosnych, przyjaźni, relacji koleżeńskich, zdolności do przebywania w grupie z innymi, artykułowania swoich potrzeb, bronienia ich, ale też i szanowania potrzeb innych ludzi.

 

Jakie więc mogą być najczęstsze Twoje problemy w tym obszarze i na co powinieneś zwrócić uwagę rozważając podjęcie klinicznej terapii psychodynamicznej ?

  1. Jeśli masz znaczące trudności w tworzeniu i utrzymaniu bliskich związków, masz problem z zaufaniem komukolwiek, czujesz się dobrze tylko sam, masz skłonność do zamykania się w domu lub przebywania tylko z najbliższą rodziną, czujesz niechęć do przebywania z ludźmi;

 

  1. Jeśli odczuwasz lęk w kontaktach z ludźmi, unikasz większych grup, jesteś zbyt nieśmiały, masz trudność w nawiązywaniu nowych relacji, czasami czujesz wstyd w towarzystwie innych ludzie, masz problem z publicznym wypowiadaniem się;

 

  1. Jeśli masz trudność w wyrażaniu swojej opinii, boisz się być krytyczny wobec innych ludzi, nie umiesz się przeciwstawiać czy wchodzić w konfrontację, jesteś zbyt zależna/y od innych, dajesz się wykorzystywać innym ludziom;

 

  1. Jeśli jesteś nadmiernie drażliwy w kontaktach z innymi ludźmi, zbyt często wchodzisz w konflikty, jesteś nadmiernie autorytarny/a wobec innych, nie umiesz ustępować i dogadywać się z innymi ludźmi, źle znosisz jakąkolwiek krytykę swojej osoby, nie umiesz się zdystansować do innych, masz problem z podejmowaniem współpracy w celu z innymi w realizacji wspólnych zadań:

 

Rozważ konsultację u psychoterapeuty psychodynamicznego.

 

Problemy funkcjonalne związane z wypełnianiem ról społecznych dotyczą równie znaczącego obszaru życia każdego z ludzi – radzenia sobie z pracą, nauką, czy obowiązkami domowymi, znajdowania satysfakcji w tych obszarach i zdolności do utrzymywania adekwatnej równowagi pomiędzy zaangażowaniem w pracę a życiem prywatnym i odpoczynkiem.

 

Jakie więc mogą być najczęstsze Twoje problemy w tym obszarze i na co powinieneś zwrócić uwagę rozważając podjęcie klinicznej terapii psychodynamicznej ?

  1. Jeśli masz przewlekające się trudności w mobilizacji do pracy lub nauki w efekcie tego często doświadczasz trudności w pracy zawodowej, szkole lub na studiach, nie umiesz się skupić na pracy lub nauce, doświadczasz niepowodzeń zawodowych lub szkolnych pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji;

 

  1. Jeśli nie znajdujesz satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej czy nauki (pomimo jej sumiennego wykonywania), a jednocześnie nie jesteś w stanie dokonać jakiejkolwiek zmiany w tym obszarze, stale towarzyszy Ci uczuciu nudy, frustracji i braku perspektyw, nie widzisz sensu swojej aktywności;

 

  1. Jeśli nie jesteś w stanie zdystansować się do swojej pracy a Twój poziom zaangażowania w pracę (lub inne aktywności) jest nadmierny, masz tego świadomość i nie umiesz tego zmienić pomimo tego że wpływa to niekorzystnie na inne obszary życia – relacje rodzinne, towarzyskie, zdrowie, sprawność fizyczną;

 

  1. Jeśli masz trudność w realizacji długoterminowych planów życiowych, nie jesteś w stanie utrzymać długoterminowego zaangażowania w ważne aktywności życiowe, stale zaniedbujesz swoje obowiązki, przekładasz istotne zobowiązania zawodowe lub rodzinne (czyli prokrastynujesz);

 

Rozważ konsultację u psychoterapeuty psychodynamicznego.