PROGRAM KLINICZNEJ TERAPII UZALEŻNIEŃ W PORADNI RELATIO

 

Program ten oparty jest na wieloletnich doświadczeniach pracy klinicznej z osobami uzależnionymi wypracowanymi w Poradniach Leczenia Uzależnień, których pracownikami byli członkowie zespołu Poradni Relatio.

 

  1. Konsultacja wstępna, diagnostyczna prowadzona przez specjalistę psychoterapii uzależnień lub psychologa klinicznego mającego duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

 

Celem wstępnej konsultacji specjalisty terapii uzależnień jest pogłębiona diagnoza kliniczna zgłaszającej się osoby i określenie nasilenia jej problemów związanych z przyjmowaniem alkoholu. Niezbędnym jest w takowej sytuacji zbadanie czy należy w danym wypadku mówić o nadużywaniu, używaniu szkodliwym czy już uzależnieniu od alkoholu. To determinuje dalsze postępowanie kliniczne.

 

  1. Konsultacja lekarza, specjalisty psychiatry mającego duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

 

Celem konsultacji lekarskiej jest zbadanie stanu psychicznego w kontekście współwystępowania innych zaburzeń psychicznych oraz podjęcie decyzji o ewentualnej konieczności prowadzenia skojarzonego leczenia farmakoterapeutycznego.

 

  1. Psychoterapia indywidualna prowadzona przez specjalistę terapii uzależnień w trybie ambulatoryjnym.

 

Psychoterapia pacjenta z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu koncentruje się na modyfikacji jej mechanizmów myślenia, sposobów reagowania i postaw życiowych oraz nabycia bądź zwiększenia umiejętności społecznych.

 

Pierwszy okres psychoterapii skoncentrowany jest na zmodyfikowaniu nieprawidłowych wzorców poznawczych związanych z nadużywaniem alkoholu czy innych środków psychoaktywnych.

 

W kolejnych okresach psychoterapii reflektowane i modyfikowane są intrapsychiczne mechanizmy mogące być źródłem trudności emocjonalnych leżących u podstaw uzależnienia.

 

W przebiegu psychoterapii uzależnień wzmacniana jest tez motywacja pacjenta do utrzymania pełnej abstynencji, wspierane są jego działania w tym kierunku.

Ostatecznym celem psychoterapii uzależnień jest nie tylko uzyskanie trwałej, długoterminowej abstynencji od środków psychoaktywnych, ale też zasadnicza poprawa samopoczucia pacjenta oraz jego relacji rodzinnych i społecznych.

 

  1. Oddziaływania farmakologiczne mają charakter pomocniczy. Oddziaływania medyczne mają zastosowanie przy leczeniu objawów zespołu abstynencyjnego oraz współistniejących z uzależnieniem zaburzeń psychiatrycznych. Stosunkowo często osoby uzależnione chorują też na depresję, zaburzenia lękowe czy bezsenność – w takiej sytuacji leczenie farmakologiczne może być istotnym wsparciem psychoterapii uzależnień.

 

Mamy świadomość, że pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych nie powinna ograniczać się jedynie do problemów specyficznych dla uzależnienia, ale obejmować również inne problemy osobiste, które występują u osób uzależnionych.

W wielu przypadkach terapia uzależnień powinna być kontynuowana w ramach indywidulanej psychoterapii psychodynamicznej skoncentrowanej na modyfikacji głębokich problemów osobowościowych pacjenta, jego długoterminowych trudności relacyjnych czy też złożonych problemów rodzinnych.