PSYCHIATRIA PSYCHODYNAMICZNA

Psychiatria jest dziedziną medycyny zajmującą się etiologią, diagnozą i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.

Psychiatra podobnie jak psycholog / psychoterapeuta diagnozuje pacjenta odnosząc się do zgłaszanych przez niego objawów psychicznych i skarg klinicznych. Psychiatra jednak pogłębia rozpoznanie, starając się znaleźć neurobiologiczne przyczyny zaburzeń psychicznych co pozwala mu na dobór właściwych leków.

Psychiatria psychodynamiczna integruje wiedzę kliniczną wywodzącą się z medycyny z psychodynamicznym i psychoanalitycznym rozumieniem pacjenta. Daje ona w związku z tym możliwość trafniejszej diagnozy i bardzo skutecznego leczenia.

Diagnozując psychiatra psychodynamiczny uwzględnia wpływ nieświadomych mechanizmów na zgłaszane przez pacjenta skargi objawowe, trudności emocjonalne i problemy życiowe, które są powodem podjęcia przez niego leczenia.

Psychiatra psychodynamiczny dostrzega więc w zgłaszanych przez pacjenta objawach i problemach wpływ trzech czynników:

  1. Predyspozycji biologicznych (w tym genetycznych oraz zaburzeń neuroprzekaźnictwa)
  2. Urazowych doświadczeń wczesnodziecięcych i adolescencyjnych
  3. Aktualnych problemów życiowych, kryzysów w relacjach osobistych i zawodowych

Tylko takie wielowymiarowe spojrzenie na problemy pacjenta jakie daje psychiatria psychodynamiczna pozwala na wybór najlepszej formy leczenia i uzyskanie trwałej stabilizacji stanu psychicznego.

Leczenie prowadzone przez psychiatrę psychodynamicznego ma złożony charakter, tak aby w sposób jak najbardziej adekwatny odpowiedzieć na potrzeby kliniczne pacjenta.

Specjalista psychiatra prowadzi leczenie farmakologiczne, czyli poprawia samopoczucie pacjenta poprzez właściwe zastosowywanie leków. Psychiatra psychodynamiczny może jednak zaordynować leczenie farmakologiczne uwzględniając nie tylko zgłaszane przez pacjenta skargi objawowe, ale też rozumiejąc wewnętrzne źródła konfliktów psychicznych. Pozwala to na najwłaściwszy dobór leków, uzyskanie trwałej poprawy i szybsze zakończenie leczenia psychiatrycznego.

Inną formą zalecanego leczenia jest psychoterapia psychodynamiczna – wglądowa, skoncentrowana na zrozumieniu i rozwiązywaniu nieświadomych konfliktów wewnątrzpsychicznych. Czasami, w sytuacji, gdy psychiatra jest też czynnym psychoterapeutą, podejmuje on decyzję o samodzielnym prowadzeniu psychoterapii, częściej jednak pomaga pacjentowi w wyborze adekwatnej formy terapii.

Psychiatra dysponuje też szeregiem uprawnień wynikających z bycia lekarzem. Może on:

  1. Wypisywać leki recepturowe, czyli takie, które dostępne są tylko za okazaniem recepty lekarskiej, w tym leki psychotropowe
  2. Orzekać w zakresie stanu zdrowia psychicznego, w tym: wypisywać opinie o stanie zdrowia psychicznego, stwierdzać stopień niepełnosprawności wynikający z dysfunkcji psychicznych, stwierdzać stopień uszczerbku na zdrowiu wynikających ze szkód psychicznych
  3. Stwierdzać czasową niezdolność do pracy (wypisywać druki L4)