Pomoc w wielu problemach

     Leczenie psychodynamiczne może być pomocne w szeregu problemów z jakimi może się borykać się każdy z nas. Korzystne zmiany będące doświadczeniem pacjentów uczestniczących w terapii psychodynamicznej są wielorakie i dotyczą różnych aspektów emocjonalnych, relacyjnych i funkcjonalnych.

     Po pierwsze w przebiegu leczenia psychodynamicznego dochodzi do istotnej poprawy samopoczucia pacjenta w następstwie ustąpienia przykrych objawów chorobowych i stabilizacji nastroju. Każdy kto doświadczył dotkliwego lęku, masywnego smutku czy przewlekłej apatii wie jak ważny jest ten aspekt pomocy. Terapia psychodynamiczna leczy, daje ulgę w cierpieniu i zasadniczo zwiększa szansę na dalsze, satysfakcjonujące życie.

     Po drugie uczestniczenie w psychoterapii psychodynamicznej przyczynia się do znacznie lepszego funkcjonowania w ważnych relacjach interpersonalnych. Efektem tego jest lepsze radzenie sobie pacjenta w najistotniejszych dla niego związkach uczuciowych – w relacjach z małżonkami, partnerami, rodzicami czy też dziećmi. Psychoterapia psychodynamiczna usprawnia nasze relacje z osobami, z którymi stykamy się w pracy, szkole czy grupach koleżeńskich.

      Po trzecie psychoterapia psychodynamiczna pozwala pacjentom na lepszą ocenę zarówno ich świadomych jak i nieświadomych potrzeb i pragnień oraz możliwości i zasobów potrzebnych do ich zrealizowania. Dzięki temu osoba w niej uczestnicząca może dokonywać bardziej adekwatnych wyborów życiowych – nie tracić energii na złudne i nierealne plany, nie przeżywać niepotrzebnych frustracji czy też unikać powtarzających się porażek.

     W naszej ocenie terapia psychodynamiczna jest najskuteczniejszą metodą leczenia różnorakich zaburzeń psychicznych, dysfunkcji osobowościowych czy też przewlekłych problemów relacyjnych i trudności funkcjonalnych.