Diagnoza kliniczna: psychiatryczna & psychologiczna

  1. Konsultacja diagnostyczna kliniczna – psychiatryczna wraz z kwalifikacją do dalszego leczenia (farmakoterapii, psychoterapii długoterminowej, psychoterapii krótkoterminowej, innych form oddziaływań psychologicznych).
  1. Konsultacja diagnostyczna kliniczna (psychologiczna) wraz z kwalifikacją do dalszego leczenia (psychoterapii długoterminowej, psychoterapii krótkoterminowej, innych form oddziaływań psychologicznych).
  1. Konsultacja diagnostyczna dla osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, pijących w sposób szkodliwy, uzależnionych, członków rodzin osób uzależnionych, z zespołem Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i z zespołem Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD).
  1. Pogłębiona diagnoza psychologiczna prowadzona przez specjalistę psychologii klinicznej przy użyciu metod testowych (badanie inteligencji, funkcji poznawczych) oraz pogłębionego wywiadu diagnostycznego.
  1. Pogłębiona diagnoza psychiatryczna prowadzona przez lekarza, specjalistę psychiatrę skierowana głównie do osób, które doświadczyły sytuacji traumatycznej wraz oceną stanu psychicznego i możliwością sformułowania opinii o stanie zdrowia dla potrzeb prawnych.