Rola i przygotowanie psychoterapeuty grupowego

Udział w grupie terapeutycznej niezależnie od jej formuły (długoterminowa, limitowana czasowo, wsparcia/dedykowana) zwłaszcza początkowo może być trudny, budzący dużo lęku, oporu czy nawet niechęci i złości. Z czasem dostrzegalne dla uczestników stają się różne konteksty powstawania uczuć, myśli, objawów czy tworzenia się określonych relacji, a środowisko grupy staje się na tyle bezpieczne i wspierające, aby […]

Bycie pacjentem w grupie terapeutycznej

Udział w grupie terapeutycznej niezależnie od jej formuły (długoterminowa, limitowana czasowo, wsparcia/dedykowana) zwłaszcza początkowo może być trudny, budzący dużo lęku, oporu czy nawet niechęci i złości. Z czasem dostrzegalne dla uczestników stają się różne konteksty powstawania uczuć, myśli, objawów czy tworzenia się określonych relacji, a środowisko grupy staje się na tyle bezpieczne i wspierające, aby […]

Formy psychoterapii grupowej

  W obrębie psychodynamicznej psychoterapii grupowej można spotkać kilka różnych form, w jakich takie leczenie jest proponowane. Ich wybór determinowany jest przede wszystkim psychopatologią i problematyką, jaką mają leczyć. Podjęcie decyzji o wyborze psychoterapii grupowej w ogóle i dalej dopasowanie odpowiedniej formuły w obrębie psychoterapii grupowej powinno zawsze odbywać się w konsultacji ze specjalistą mającym […]

Psychodynamiczna psychoterapia grupowa

  „Terapia grupowa to forma leczenia, która ma wyjątkowe cechy terapeutyczne, które nie występują w innych psychoterapiach. Nie ma sobie równych, ponieważ korzysta z potężnego narzędzia terapeutycznego jakim jest grupa. Potęga tego narzędzia wynika zaś z roli, jaką relacje interpersonalne odgrywają w naszym rozwoju psychicznym” Irwing D. Yalom Psychoterapia grupowa jest uznanym i efektywnym modelem […]

Psychoterapeuta. Wykształcenie i kwalifikacje.

Medycyna jest tym obszarem aktywności ludzkiej, w której rola i znaczenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, fizjoterapeuty, psychologa klinicznego i oczywiście psychoterapeuty (oraz szeregu innych) jest kluczowa dla powodzenia procesu leczenia.   Nawet tak istotne zmiany, do jakich doszło w medycynie w okresie ostatnich kilkunastu lat – wprowadzenie niejednokrotnie całkowicie […]

Deficyt psychiczny

Psychoterapia psychodynamiczna może być skuteczna również w obszarze leczenia związanym z określonymi deficytami psychicznymi. Najprościej pojęcie deficytu utożsamić ze swoistym brakiem. Czego owe braki, deficyty mogą dotyczyć? Mogą one dotyczyć np. braku zdolności symbolizacji stanów psychologicznych, które nie mając swej psychologicznej reprezentacji emocjonalnej i werbalnej mogą wyrażać się w schorzeniach psychosomatycznych. Innym przejawem obszarów deficytowych […]

Uwewnętrznione wzorce relacyjne

Kolejnym zasadniczym punktem zainteresowania psychoterapii psychodynamicznej jest badanie wewnętrznej matrycy wzorców relacyjnych pacjenta. W decydujący sposób determinuje ona sposób przeżywania siebie i innych, bazując na często głęboko nieświadomych i indywidualnych wewnętrznych reprezentacjach psychicznych siebie i obiektu pozostających w określonej relacji wraz z przynależnymi tej relacji afektami. Wewnętrzna matryca tworzy się poprzez subiektywne doświadczanie siebie, innych […]

Konflikty psychiczne

Czego dotyczy konfliktowość, która z perspektywy psychoterapeuty jest osią problematyki skrywaną za symptomami, obronami i świadomymi dylematami pacjenta? Zacznijmy od tego, że jest nieświadoma. Określenie to wskazuje, że pacjent nie ma do niej bezpośredniego dostępu. Tym samym różni się od świadomych dylematów, choć i te, jeśli spojrzymy na nie głębiej, mogą być determinowane nieświadomą konfliktowością. […]

Czy sąsiadka jest równie dobrym słuchaczem co psychoterapeuta?

Sąsiedzka pomoc ma w naszym obszarze kulturowym znamienitą tradycję. Śmiało możemy zapukać drzwi obok celem pożyczenia szklanki cukru. Sąsiadka nie odmówi odebrania paczki od kuriera czy podlania kwiatków pod naszą nieobecność. Sąsiad wydaje się być oczywistym kompanem oglądania sportowej transmisji i kimś, kto bez wahania zajrzy pod maskę naszego samochodu, kiedy ten odmówi posłuszeństwa. No […]

Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej. Dowody empiryczne.

SKUTECZNOŚĆ PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ – DOWODY EMPIRYCZNE Streszczenie artykułu: Shedler J. Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej. Przegląd Psychodynamiczny, 2011; 2 (oryg. w: American Psychologist. Tom 65 (2), 98-109). Przedmiotem artykułu jest skuteczność psychoterapii psychodynamicznej, rozważana nie tyle z poziomu doświadczenia klinicznego, co dowodów empirycznych w badaniach naukowych. Autor artykułu donosi, że wbrew opiniom, obecnym w niektórych środowiskach naukowych […]