Wprowadzone przez marcin

Depresja – objawy. Diagnoza objawów depresyjnych.

Depresja jest zaburzeniem psychicznym o złożonej etiologii charakteryzującym się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem. Kluczowe objawy depresji Obniżenie nastroju, przeżywane przez pacjenta jako stale odczuwany smutek, przygnębienie, zobojętnienie, pustkę ale czasami też jako uczucie rozdrażnienia, wybuchowości i zrzędliwości (dysforii) . Towarzyszyć temu mogą myśli rezygnacyjne, poczucie braku sensu czegokolwiek, chwiejność […]

Depresja maskowana. Podstępna postać depresji.

DEPRESJA MASKOWANA Depresja maskowana cechuje się podstępnym, trudnym do diagnozy przebiegiem. Podstawowe objawy kliniczne depresji – obniżenie nastroju, anhedonia i spadek aktywności są w takowej sytuacji nieobecne lub bardzo słabo zauważalne. Na pierwszy plan wysuwają się tak zwane maski depresyjne – objawy niejako symulujące inne schorzenia i sugerujące inne rozpoznania kliniczne. Do najczęstszych masek depresyjnych […]

Etiologia zaburzeń depresyjnych.

ETIOLOGIA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH   Etiologia zaburzeń depresyjnych jest bardzo złożona – nie w zasadzie jednoznacznie określonych przyczyn powstawania depresji, możemy mówić o całym spektrum potencjalnych czynników sprawczych. Jednocześnie określenie choćby dominujących przyczyn wystąpienia danego epizodu depresyjnego ma ogromne znaczenie w wyborze najbardziej adekwatnej i skutecznej metody leczenia. Proponujemy następujący podział funkcjonalny zespołów depresyjnych – na […]

Zaburzenia afektywne jednobiegunowe. Depresja endogenna. Dystymia.

ZABURZENIA AFEKTYWNE JEDNOBIEGUNOWE DEPRESJA ENODOGENNA NAWRACAJĄCA DEPRESJA SEZONOWA DYSTYMIA   Zespoły depresyjne uwarunkowane czynnikami endogennymi tworzą grupę zaburzeń, których etiologia związana jest głównie z czynnikami konstytucjonalnymi. Mówimy tu o uwarunkowaniach biologicznych – predyspozycji genetycznej do zachorowania na depresję mającej wpływ na dysfunkcje w układzie neuroprzekaźników w mózgu chorującego. Nie bez znaczenia są tu jednak również […]

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Mania. Cyklotymia.

ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE MANIA CYKLOTYMIA Kolejna postacią depresji endogennej jest zaburzenie afektywne dwubiegunowe ( zwane też chorobą afektywną dwubiegunową ) polegające na naprzemiennym występowaniu u pacjenta epizodów obniżonego nastroju (depresji) i podwyższonego nastroju (mani lub hipomanii). Więcej o tym w kolejnym artykule. W tej postaci przebieg faz depresyjnych jest zazwyczaj ciężki, z znacznym spowolnieniem psychoruchowym, […]

Depresja jako wyraz załamania załamanie struktury osobowości

Zespoły depresyjne w przebiegu załamania struktury osobowościowej Zespoły depresyjne wynikające z załamania struktury osobowościowej są niejednorodną grupą zaburzeń, których ujawnienie się związane jest doświadczeniem przez pacjenta poważnego kryzysu osobowościowego. Zajmują pozycje niejako pomiędzy epizodami depresyjnymi na tle endogennym a epizodami depresyjnymi na tle reaktywnym, w ich etiologii znaczenie ogrywają bowiem zarówno czynniki wewnątrzpsychiczne, konstytucjonalne jak […]

Depresja reaktywna. Zaburzenia adaptacyjne depresyjne.

DEPRESJA REAKTYWNA Zespoły depresyjne uwarunkowane czynnikami reaktywnymi tworzą grupę zaburzeń, których etiologia związana jest głównie z wpływami środowiskowymi. Opisywane są one czasami jako depresja egzogenna lub depresja nerwicowa, choć nazwy te nie wydają się zbyt precyzyjne. Zdecydowanie bardziej adekwatnym określeniem jest uznanie tego stanu za rodzaj adaptacji do jakiegoś kryzysu życiowego – dlatego też w […]

Depresja w chorobach somatycznych

DEPRESJA W CHOROBACH SOMATYCZNYCH Zaburzenia depresyjne mogą też być powikłaniem licznych chorób somatycznych (zaburzenia depresyjne na podłożu somatycznym) lub być związane z organicznym uszkodzeniem mózgu (zaburzenia nastroju na tle organicznym). Do najczęstszych chorób somatycznych w przebiegu, których mogą pojawić się pełnoobjawowe zespoły depresyjne należą: Choroba niedokrwienna serca & Nadciśnienie tętnicze: w chorobach naczyniowych wystąpienie objawów […]

Farmakoterpia depresji. Leki przeciwdepresyjne i normotymiczne.

Farmakoterapia depresji. Leki przeciwdepresyjne i normotymiczne Wybór metody terapii zaburzeń depresyjnych powinien mieć bezpośredni związek z postawioną wcześniej diagnozą – charakterem objawowym, skalą nasilenia i domniemaną etiologią depresji. Należy pamiętać jednak, że za każdym razem decyzja co do wyboru metody leczenia podejmowana jest indywidualnie przez konsultującego lekarza psychiatrę z uwzględnieniem sugestii pacjenta. W określonych sytuacjach […]